Kurskatalog


Sök

  
 

 •  Advanced Life Support Provider Course (ALS)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 oktober, 2023

  Advanced Life Support (ALS) är en kurs i akut omhändertagande av den potentiellt svårt sjuka patienten och patienten med hjärtstopp enligt Europeiska rådet för återupplivning (ERC:s) riktlinjer och rekommendationer.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Advanced Paediatric Life Support (APLS)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 april, 2023

  APLS har fokus på kunskap och färdigheter i att känna igen och effektivt behandla och stabilisera akut kritiskt sjuka barn. Kursen fokuserar på akut medicinsk sjukdom hos barn i samtliga åldersgrupper och handläggning enligt ABCDE men behandlar även trauma.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Allmänmedicinskt arbetssätt, 3 dagar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 31 maj, 2023

  Kursen riktar sig till ST-läkare i allmänmedicin, även ST-läkare i allmänmedicin utanför Region Östergötland bjudes in att delta i kursen. 

 •  AMLS Grund

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 maj, 2023

  Syftet med kursen är att kvalitetssäkra och förbättra omhändertagandet av den akutmedicinska patienten samt att förstärka teamarbetet runt patienten. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  AMLS refresh

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 april, 2023

  Syftet med kursen är att kvalitetssäkra och förbättra omhändertagandet av den akutmedicinska patienten samt att förstärka teamarbetet runt patienten. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  AMTT

  Lärarledd

  AMTT - Advanced Medical Team Training

  AMTT är en avancerad prehospital utbildning som primärt riktar sig till individer som jobbar och verkar i prehospitala förstärkningsteam som ambulanshelikopter och läkarbil.
  Syftet är att öka deltagarens kunskap och färdigheter att korrekt behandla komplexa traumapatienter i en prehospital miljö. Utbildningen är en praktisk teamträning i simulerad miljö med erfarna instruktörer. Kursen är framtagen i ett nordiskt samarbete mellan Sverige och Finland.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Anmälan HbA1c med Quo-test

  Program

  E-utbildning som ger dig behörighet för HbA1c-analys på Quo-test instrument (Kompetenskort)
  Då e-utbildningen är förlagd med avgift krävs en attest på kursavgiften från din chef innan du får tillgång till kursen. Du anmäler dig till detta program för att få tillgång till e-utbildningen.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Anmälan till AccuChek

  Program

  E-utbildningen riktar sig till dig som vill kunna analysera glukos på AccuChek och arbetar på vårdavdelning/mottagning. 

  Då AccuChek är förlagd med avgift krävs en attest på kursavgiften från din chef innan du får tillgång till kursen. Du anmäler dig till detta program för att få tillgång til e-utbildningen.

  OmrådeHälso- och sjukvård
 •  Anmälan Urinsticka med instrument - Simple Simon

  Program

  E-utbildning som ger dig behörighet för analys av urinstickan, med instrumentet Simple Simon UA
  Då e-utbildningen är förlagd med avgift krävs en attest på kursavgiften från din chef innan du får tillgång till kursen. Du anmäler dig till detta program för att få tillgång till e-utbildningen.

   

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Arteriell blodprovstagning

  Lärarledd

  Arteriell blodprovstagning

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Artärnål

  Lärarledd

  Artärnål

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Avancerad HLR för barn sjukvårdspersonal grundkurs (A-HLR)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 maj, 2023

  Kursen riktar sig till sjukvårdspersonal. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Avancerad HLR för barn sjukvårdspersonal repetitionskurs (A-HLR)

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till dig som har gått Avancerad HLR för barn sjukvårdspersonal grundkurs tidigare och behöver repetera Avancerad HLR för barn. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Avancerad HLR för vuxna sjukvårdspersonal grundkurs (A-HLR)

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till sjukvårdspersonal. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Avancerad HLR för vuxna sjukvårdspersonal repetitionskurs (A-HLR)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 april, 2023

  Kursen riktar sig till dig som har gått Avancerad HLR vuxna sjukvårdspersonal grundkurs tidigare och behöver repetera Avancerad HLR vuxna sjukvårdspersonal. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Avgiftsbestämmelser - Grundutbildning

  Online

  Den här utbildningen ska ge en inblick i och förståelse för hur du som nyanställd medarbetare kan finna svaret på dina frågor.

  Utbildningen kommer att diskutera hur de här saker hanteras inom Region Östergötland:
  Avgifter
  Regler
  Bestämmelser

  OmrådeAdministration
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Barn som anhöriga i hälso- sjukvården

  Lärarledd

  Alla medarbetare i hälso-sjukvården har ansvar för att uppmärksamma barn som anhöriga.  Det här är ett kunskapshöjande webbinarium om barns rättigheter som anhörig i RÖ.

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
 •  Basal allergologi för ST läkare, 4 dagar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 november, 2023

  Utbildningen är i första hand riktad till blivande distriktsläkare och barnläkare i huvudsak på öppenvårdsmottagningar men blivande specialister inom ÖNH, hud och lungmedicin kan också ha nytta av utbildningen.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Basal kirurgisk teknik för icke kirurger

  Lärarledd

  Under denna halvdagsutbildning kommer du träna sårbedömning, rengöring av kraftigt kontaminerade sår, handskador, olika suturtekniker för bästa resultat, excisionsteknik och val av rätt förbandsmaterial vilket kan vara avgörande för att du uppnår precis de resultat du eftersträvar.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Basal öppenvårdsgynekologi och undersökningsteknik

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 maj, 2023

  Basal öppenvårdsgynekologi och undersökningsteknik

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Bedömning av sjukt barn inom primärvården (Pedact)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 maj, 2023

  Bedöma ett sjukt barn jämfört med ett friskt barn, påbörja åtgärder och bedöma rätt vårdnivå.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Behörighets- och dataadministratör SOB, E-utbildning

  Online

  Kursen riktar sig till personal som har rollen behörighetsadministratör och dataadministratör i Stöd och behandlingsplattformen på en vårdenhet.

  OmrådeAdministration
  IT/system
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Biverkningsrapportering i praktiken

  Online

  Hälso- och sjukvårdspersonal fyller en viktig funktion i säkerhetsarbetet med läkemedel eftersom de ska rapportera misstänkta biverkningar. Läkemedelsverket har tagit fram ett utbildningsmaterial som ska öka kunskapen om hur man rapporterar biverkningar.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Brandutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 april, 2023

  Syftet med utbildningen är att ge samtliga personalkategorier inom Region Östergötland kompetens att minimera risker för brand och att kunna agera på ett riktigt sätt vid brandlarm och brand.

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  Säkerhet och Miljö
  Tandvård
  Övrigt
  UtbildningsformLärarledd
 •  Brandutbildning för medarbetare i laboratoriemiljö

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 april, 2023

   

  Syftet med utbildningen är att ge medarbetare som arbetar på laboratorium kompetens att minimera risker för brand och agera korrekt vid brandlarm och brand.

  OmrådeSäkerhet och Miljö
  UtbildningsformLärarledd
 •  BVC- sjuksköterske eftermiddag

  Lärarledd

  Återkommande utbildningar för sjuksköterskor på BVC.

 •  Cancerrehabilitering inom primärvården

  Online

  Utbildningen riktar sig till personal på landets vårdcentraler och rehabiliteringsmottagningar. I utbildningen får du du lära dig mer om hur man förebygger och reducerar följderna av cancersjukdomar och behandling. Utbildningen är nationell och framtagen av Regionala cancercentrum i samverkan.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  CVK Grundutbildning

  Lärarledd

  CVK Grundutbildning

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Daglig Kontrollhantering

  Online

  Utbildning gällande kontrollhantering i programmet LifeCare Kemi. Utbildningen riktar sig till nyanställda inom Laboratoriemedicin sjukhus, Patientnära laboratoriemedicin samt Klinisk Farmakologi.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Digital utbildning i Kontaktkortsadmin (KKA) och HSA för nya 1177-administratörer

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 april, 2023

  Den här utbildningen riktar sig till dig som är ny administratör för kontaktkort 1177.se. Utbildningen vänder sig också till dig som redan har varit kontaktkortsadministratör ett tag, men behöver uppdatera dina kunskaper. 

  OmrådeAdministration
 •  Digital utbildning i personalverktyget för 1177 e-tjänster för nya lokala administratörer

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 april, 2023

  Den här utbildningen riktar sig till dig som är ny som lokal administratör inom personalverktyget 1177 e-tjänster. Vi går igenom olika delar inom personalverktyget via en demonstration. 

  OmrådeAdministration
 •  Dokumenta grundutbildning (distans)

  Lärarledd

  Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i dokumenthanteringssystemet Dokumenta för dig som vill skapa och hantera styrande dokument. 

   

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  IT/system
  Säkerhet och Miljö
  Tandvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  DSTC, Definitive Surgical Trauma Care

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 oktober, 2023

  Praktisk och teoretisk kurs i avancerad traumatologi för specialistkompetenta kirurger på bakjoursnivå.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  EKG-utbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 maj, 2023

  EKG-utbildning

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Elektronisk fakturahantering i UNIT4 – Huvudattestant Byggprojektledare

  Online

  E-utbildning i EFH (Elektronisk FakturaHantering, leverantörsfaktura), Unit4 Business World för dig som har rollen h-attestant och är byggprojektledare

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Övrigt
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Emergo Train System Senior instructor (sve)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 november, 2023

  Syftet är att öka regionens/sjukhusets förmåga att kunna bedöma, värdera och öka sin förmåga vid plötsligt ökad diskrepans mellan behov och resurser. Kursen innehåller teoretiska föreläsningar varvat med praktiska demonstrationer, deltagarna förbereder och genomför också simuleringsövningar med tydlig utvärdering och feedback från erfarna instruktörer.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  ENPC - Emergency Nursing Pediatric Course

  Lärarledd

  Sjuksköterskor involverade i omhändertagandet av det akut  sjuka barnet. Verksamheter som handhar akut sjuka barn.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Etik, kommunikation och bemötande i vården 20-21 april + 25 maj 2023

  Lärarledd

  Kursen äger rum under 3 dagar och tar upp många olika aspekter av etik, kommunikation och bemötande i vården.

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  UtbildningsformLärarledd
 •  E-tjänstekortbeställare- Behörighetsutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 april, 2023

  För att beställa e-tjänstekort och e-tjänstekortprodukter krävs rollen Lokal e-tjänstekortbeställare. 

  OmrådeAdministration
  IT/system
  UtbildningsformLärarledd
 •  ETS krisstödsinstruktör

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 september, 2023

  Syftet är att öka förmågan till övning och träning inom området krisstöd vid en särskild händelse. Kursen består av teori som berör simuleringsteknik och återkoppling och deltagaren tränar praktiskt genomförande för att koppla ihop övning med principer för ledning och samordning; psykologisk första hjälpen; krisstödssamordnarens och krisstödspersonenes uppgifter.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  European Paediatric Advanced Life Support (EPALS)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 maj, 2023

  EPALS är en internationell kurs inom akut omhändertagande av akut sjuka barn såväl medicinskt som på grund av trauma enligt europeiska rådet för återupplivning, ERC.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  European Trauma Course (ETC)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 april, 2023

  Clinicum i Östergötland inbjuder till den internationella 2,5-dagars europeisk traumakurs där fokus utöver omhändertagande av den allvarligt skadade traumapatienten i alla åldrar ligger på teamarbete och non-technical skills. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Fortbildningsdag för kuratorer och samtalsbehandlare i primärvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 maj, 2023

  Fortbildningsdag för kuratorer/samtalsbehandlare inom primärvården i Region Östergötland inklusive privata vårdgivare. Till denna utbildningsdag är även primärvårdens psykologer inbjudna.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Fortbildningsdagar för psykologer i primärvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 april, 2023

  Fortbildningsdagen riktar sig till psykologer verksamma i primärvården i Region Östergötland inklusive privata vårdgivare samt psykologer verksamma inom barrnhälsovården. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Förskrivningsrätt för distriktssköterskor

  Lärarledd

  Uppdatering i distriktsköterskans förskrivningsrätt, en digital föreläsning. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Försäkringsmedicin för ST i allmänmedicin

  Lärarledd


  Försäkringsmedicin är en av grunderna för att säkerställa god kvalitet i arbetet med sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Utbildningen ger fördjupande kunskaper i försäkringsmedicin och är uppdelad på fyra halvdagar.

  OmrådeHälso- och sjukvård
 •  Försäkringsmedicinsk grundutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 maj, 2023

  Försäkringsmedicin är en av grunderna för att säkerställa god kvalitet i arbetet med sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Utbildningen ger kunskaper i försäkringsmedicin och belyser sjukförsäkringen ur olika perspektiv för att skapa förståelse för dess konstruktion.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Förändringsledning grundläggande teori & praktik 2 dagar i Linköping 12/9 samt 26/9-2023

  Lärarledd

  Syftet med programmet är att ge ökad förståelse för förändringar och förståelse för förändringsprocessen på grupp- och individnivå, samt ge verktyg för att praktiskt arbeta med förändringar. 

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  IT/system
  Säkerhet och Miljö
  Tandvård
  Övrigt
  UtbildningsformLärarledd
 •  Förändringsledning grundläggande teori & praktik 2 dagar i Linköping 14/2 samt 1/3-2023

  Lärarledd

  Syftet med programmet är att ge ökad förståelse för förändringar och förståelse för förändringsprocessen på grupp- och individnivå, samt ge verktyg för att praktiskt arbeta med förändringar. 

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  IT/system
  Säkerhet och Miljö
  Tandvård
  Övrigt
  UtbildningsformLärarledd
 •  Förändringsledning grundläggande teori & praktik 2 dagar I Linköping 26/4 samt 10/5-2023

  Lärarledd

  Syftet med programmet är att ge ökad förståelse för förändringar och förståelse för förändringsprocessen på grupp- och individnivå, samt ge verktyg för att praktiskt arbeta med förändringar. 

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  IT/system
  Säkerhet och Miljö
  Tandvård
  Övrigt
  UtbildningsformLärarledd
 •  Förändringsledning grundläggande teori & praktik 2 dagar i Linköping 28/11 samt 12/12-2023

  Lärarledd

  Syftet med programmet är att ge ökad förståelse för förändringar och förståelse för förändringsprocessen på grupp- och individnivå, samt ge verktyg för att praktiskt arbeta med förändringar. 

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  IT/system
  Säkerhet och Miljö
  Tandvård
  Övrigt
  UtbildningsformLärarledd
 •  Förändringsledning grundläggande teori & praktik 2 dagar i Linköping 7/11 samt 21/11-2023

  Lärarledd

  Syftet med programmet är att ge ökad förståelse för förändringar och förståelse för förändringsprocessen på grupp- och individnivå, samt ge verktyg för att praktiskt arbeta med förändringar. 

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  IT/system
  Säkerhet och Miljö
  Tandvård
  Övrigt
  UtbildningsformLärarledd
 •  Förändringsledning grundläggande teori & praktik 2 dagar i Linköping10/10 samt 24/10-2023

  Lärarledd

  Syftet med programmet är att ge ökad förståelse för förändringar och förståelse för förändringsprocessen på grupp- och individnivå, samt ge verktyg för att praktiskt arbeta med förändringar. 

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  IT/system
  Säkerhet och Miljö
  Tandvård
  Övrigt
  UtbildningsformLärarledd
 •  Förändringsledning grundläggande teori & praktik 2 dagar i Linköping14/3 samt 28/3- 2023

  Lärarledd

  Syftet med programmet är att ge ökad förståelse för förändringar och förståelse för förändringsprocessen på grupp- och individnivå, samt ge verktyg för att praktiskt arbeta med förändringar. 

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  IT/system
  Säkerhet och Miljö
  Tandvård
  Övrigt
  UtbildningsformLärarledd
 •  Förändringsledning grundläggande teori & praktik 2 dagar i Linköping15/3 samt 29/3-2023

  Lärarledd

  Syftet med programmet är att ge ökad förståelse för förändringar och förståelse för förändringsprocessen på grupp- och individnivå, samt ge verktyg för att praktiskt arbeta med förändringar. 

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  IT/system
  Säkerhet och Miljö
  Tandvård
  Övrigt
  UtbildningsformLärarledd
 •  Förändringsledning grundläggande teori & praktik 2 dagar i Norrköping 19/4 samt 10/5-2023

  Lärarledd

  Syftet med programmet är att ge ökad förståelse för förändringar och förståelse för förändringsprocessen på grupp- och individnivå, samt ge verktyg för att praktiskt arbeta med förändringar. 

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  IT/system
  Säkerhet och Miljö
  Tandvård
  Övrigt
  UtbildningsformLärarledd
 •  Generic Instructor Course (GIC) för ALS, EPALS och ETC

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 oktober, 2023

  Generic Instructor Course (GIC) är en gemensam instruktörskurs för samtliga ERC-kurser (ALS, EPALS och ETC). Kursen har internationellt intag och internationell fakultet.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  GMP - Good Manufacturing Practice för dialyspersonal

  Online

  Utbildningen går igenom vad och varför utbildning i GMP behövs, vikten av ett kvalitetssystem, hur lokaler och utrustning påverkas av GMP, vad man bör tänka på gällande organisation och personal, hur kontroll- och provtagningsprogram bör användas i verksamheten samt hur kvalitetsuppföljning sker.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  GMP - Good Manufacturing Practice för dig som arbetar med leveranser till dialysens lokaler

  Online

  Utbildning i vårdhygien och GMP för dig som arbetar med leveranser till dialysens lokaler.

  OmrådeSäkerhet och Miljö
  Övrigt
  UtbildningsformE-utbildning
 •  GMP - Good Manufacturing Practice för lokalvårdare

  Online

  Utbildning i vårdhygien och GMP för dig som arbetar med lokalvård på hemodialysmottagning.

  OmrådeSäkerhet och Miljö
  UtbildningsformE-utbildning
 •  GMP - Good Manufacturing Practice och vårdhygien för byggarbetare

  Online

  Utbildning i vårdhygien och GMP för dig som arbetar med byggarbeten på hemodialysmottagning.

  OmrådeSäkerhet och Miljö
  Övrigt
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Godkänd beställare i Unit4

  Online

  E-utbildning Unit4 Business World för dig som har rollen godkänd beställare.

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  IT/system
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Godkänd läkemedelsbeställare i Unit4 ERP

  Online

  E-utbildning som ska genomföras för att bli läkemedelsbeställare i Unit4 ERP

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  IT/system
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Grundläggande akut internmedicinskt omhändertagande (Basic internal medicine Course BASIC)

  Lärarledd

  Grundläggande akut internmedicinskt omhändertagande (Basic internal medicine Course BASIC)

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Grundläggande förflyttningskunskap

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 april, 2023

  Grundläggande förflyttningskunskap

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Grundläggande ITR-utbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 maj, 2023

  Denna utbildning vänder sig till medarbetare som blivit utsedda till IT-resurs i verksamheten.

  IT-resurs är en viktig roll för verksamheternas IT-användning och utgör länken mellan den egna verksamheten, IT-samordnaren och regionens IT-organisation.

  OmrådeAdministration
  IT/system
  UtbildningsformLärarledd
 •  Grundläggande kurs i akut omhändertagande av patient (GAOP)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 juni, 2023

  Som ett led i att förbättra förutsättningarna och öka handlingsberedskapen hos våra nya kollegor erbjuder Clinicum en grundutbildning i omhändertagande av akut sjuk patient. 

   

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Grundläggande sminkkurs för medicinsk simulering (Moulagekurs)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 juni, 2023

  Deltagarna får lära sig att utveckla scenarier och praktiska övningar genom att göra dem mer verklighetstrogna med hjälp av smink och specialeffekter, såsom sjukdomstillstånd, sår och skador, s k moulage.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Grundläggande utbildning för tolkanvändare

  Online

  En e-utbildning som är framtagen av Region Västmanland i samverkan med Västmanlands tolkservice, Sala kommun, Västerås stad, Sveriges Kommuner och Regioner, Kammarkollegiet och Stockholms universitet.

  Utbildningen behandlar vad du bör ha i åtanke innan, under och efter du anlitat en tolk

  OmrådeChefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  Tandvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Grundläggande utbildning för vaccinering mot Covid -19

  Online

  Utbildningen omfattar 6 olika filmer/föreläsningar samt 13 frågor och ger en grundläggande utbildning för vaccinering mot Covid -19. Denna utbildning är mer omfattande än den separata e-utbildning som finns inom injektionsteknik vid vaccination och första hjälpen vid anafylaxi.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Grundutbildning för kursledare i Kompetensportalen

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 april, 2023

  Vi går igenom vad du som kursledare förväntas göra och kan göra i Kompetensportalen, vad det gäller lärarlädda kurser.

  OmrådeAdministration
  UtbildningsformLärarledd
 •  Grundutbildning i patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 april, 2023

  En hög patientsäkerhet kännetecknas av att patienten och personalen är delaktiga i patientsäkerhetsarbetet, att det finns en god patientsäkerhetskultur och att vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande förhållningssätt.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Grundutbildning vårdhygien

  Online

  Ett viktigt led i arbetet med att säkerställa hög kvalitet och säkerhet i vården är att förebygga smitta och smittspridning samt uppkomst av vårdrelaterade infektioner, VRI. Vårdpersonal måste ha kunskaper om smitta och smittvägar samt kunna värdera risker för smittspridning i mötet med patienter.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Halvdagsföreläsning för sjuksköterskor

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 maj, 2023

  Halvdagsföreläsning för sjuksköterskor inom primärvården. Utbildningen ger en fördjupning inom aktuella områden kopplat till sjuksköterskans arbete på vårdcentral. 

 •  Halvdagsföreläsning för undersköterskor

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 31 maj, 2023

  Halvdagsföreläsning för undersköterskor inom primärvården. Utbildningen ger en fördjupning inom aktuella områden kopplat till underköterskans arbete på vårdcentral.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Handrehabilitering fördjupning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 april, 2023

  Handrehabilitering för arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom primärvård och neurorehab.

 •  H-attestant i Unit4

  Online

  E-utbildning i EFH (Elektronisk FakturaHantering, leverantörsfaktura), Unit4 Business World för dig som har rollen h-attestant.

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  UtbildningsformE-utbildning
 •  HLR barn för sjukvårdspersonal grundkurs (S-HLR)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 maj, 2023

  Kursen riktar sig till sjukvårdspersonal. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  HLR barn för sjukvårdspersonal repetitionskurs (S-HLR)

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till dig som har gått HLR barn för sjukvårdspersonal grundkurs tidigare och behöver repetera HLR barn för sjukvårdspersonal.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  HLR barn samhälle

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 maj, 2023

  Kursen riktar sig till dig som vill lära dig HLR barn samhälle.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  HLR vuxen för sjukvårdspersonal grundkurs (S-HLR)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 maj, 2023

  Kursen riktar sig till sjukvårdspersonal. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  HLR vuxen för sjukvårdspersonal repetitionskurs (S-HLR)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 april, 2023

  Kursen riktar sig till dig som har gått HLR vuxen för sjukvårdspersonal grundkurs tidigare och behöver repetera HLR vuxen för sjukvårdspersonal. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  HLR vuxen samhälle

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 april, 2023

  Kursen riktar sig till dig som vill lära dig HLR vuxen samhälle.

  OmrådeAdministration
  Hälso- och sjukvård
  Övrigt
  UtbildningsformLärarledd
 •  Hot och våld - Grupputbildning

  Online

  Denna utbildning består av utbildningsfilmer innehållandes frågeställningar som avses att besvaras i grupp på er arbetsplats.

  Utbildningen är en introduktion till Hot och våld. Syftet är att kunna agera före, under och efter en hotfull eller våldsam situation.

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  Säkerhet och Miljö
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Hälsosamma arbetstider

  Online

  E-kursen syftar till att öka kunskapen och förståelsen om vad det innebär att arbeta på oregelbundna arbetstider.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Hörselundersökning av 4–åringar. Grundkurs för BVC–personal

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 september, 2023

  Fortbildning inom hörselscreening för BVC-personal. Praktisk och teoretisk genomgång.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  IKBT barn och unga, grundkurs, E-utbildning

  Online

  Kursen riktar sig till KBT-behandlare inom Barn- och ungaverksamheter och innehåller introduktion till arbete med internetbaserad KBT-behandling med barn och Unga i åldrarna 13-19 år. Under kursen introduceras behandlingsprogrammet Ångesthjälpen Ung samt självskattningsprogrammet Måendekollen Ung.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  IKBT Depressionshjälpen Påbyggnadskurs E-utbildning Region Östergötland

  Online

  Kursen riktar sig till IKBT-behandlare i Stöd och behandling. Kursen går igenom innehållet i programmet Depressionshjälpen samt innebär praktisk träning i programmet.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  IKBT Livsbalansen Påbyggnadskurs E-utbildning

  Online

  E-utbildningen riktar sig till erfarna IKBT-behandlare och innehåller fördjupad information om diagnostik och behandling vid stressrelaterad ohälsa. Deltagaren får introduktion till i IKBT-programmet ”Livsbalansen- stress och återhämtning”. Efter utbildningen behöver behandlaren träna sig i användande av programmet på egen hand.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  IKBT Sovhjälpen Påbyggnadskurs E-utbildning Region Östergötland

  Online

  Kursen riktar sig till IKBT-behandlare i Stöd och behandling. Kursen går igenom innehållet i programmet Sovhjälpen samt innebär praktisk träning i programmet.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  IKBT Stresshjälpen Påbyggnadskurs E-utbildning Region Östergötland

  Online

  Kursen riktar sig till IKBT-behandlare i Stöd och behandling. Kursen går igenom innehållet i programmet Stresshjälpen samt innebär praktisk träning i programmet.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  IKBT Vuxen Grundkurs Primärvårdsnivå E-utbildning

  Online

  Kursen riktar sig till KBT-behandlare inom primärvården. Kursen innehåller introduktion till arbete med internetbaserad KBT-behandling i Stöd och behandlingsplattformen. Kursen ger även en introduktion till behandlingsprogrammen Ångesthjälpen och Oroshjälpen, samt självskattningsprogrammet Skatta ditt mående.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Informationssäkerhet

  Online

  Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper om hur medarbetare i Region Östergötland ska hantera information samt vilken betydelse detta har för regionens övergripande informationssäkerhet.

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  Säkerhet och Miljö
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Injektionsteknik av småleder- för primärvården

  Lärarledd

  Injektionsteknikav småleder- för primärvården

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Injektionsteknik vid vaccination och första hjälpen vid anafylaxi

  Online

  Denna e-utbildning omfattar injektionsteknik i överarmen i samband med vaccination och första åtgärder som du kan ta utanför sjukhuset i samband med allergi/anafylaxireaktioner. Innehållet i denna e-utbildning ges även i Grundläggande utbildning för vaccinering mot Covid -19.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Instruktörskurs i hantering av Central Venkateter (CVK)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 april, 2023

  Instruktörskurs i specifik omvårdnad med fokus på hantering av centralvenösa infarter.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Instruktörskurs i HLR barn samhälle

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till dig som vill utbilda andra i HLR barn samhälle.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Instruktörskurs i HLR vuxen för sjukvårdspersonal (S-HLR)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 april, 2023

  Kursen riktar sig till dig som vill bli instruktör i HLR vuxen för sjukvårdspersonal och hålla i grund- och repetitionskurser.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Instruktörskurs i HLR vuxen samhälle

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 april, 2023

  Kursen riktar sig till dig som vill bli instruktör i HLR vuxen samhälle.

  OmrådeAdministration
  Hälso- och sjukvård
  Övrigt
  UtbildningsformLärarledd
 •  Instruktörskurs i trakeostomivård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 november, 2023

  Kursen vänder sig till dig som vill bli instruktör i trakeostomi och fungera som superanvändare på den egna avdelningen samt utbilda dina kollegor i trakeostomivård.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Instruktörsutbildning med fokus på design och lärande (KlinSims Pedagogiska kurs steg 2 för instruktörer)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 april, 2023

  Fördjupa dina kunskaper som instruktör i fortsättningskursen Klinsim 2.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Instruktörsutbildning med fokus på kunskap och lärande (KlinSims pedagogiska kurs Steg 1 för instruktörer)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 maj, 2023

  Instruktörsutbildning med fokus på kunskap och lärande (KlinSims pedagogiska kurs Steg 1 för instruktörer)

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Integrerad Beteendehälsa (IBH) - Grundutbildning för Läkare i primärvård (OBS endast för VC som deltar i IBH-projektet)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 maj, 2023

  Grundläggande utbildning i läkarens roll i den tvärprofessionella vårdmodellen Integrerad beteendehälsa (IBH) för primärvård. 

  OmrådeChefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Integrerad Beteendehälsa (IBH) - Grundutbildning för Samtalsbehandlare i primärvård (OBS endast för VC som deltar i IBH-projektet)

  Lärarledd

  Grundutbildning i samtalsbehandlarens roll i den tvärprofessionella vårdmodellen Integrerad beteendehälsa (IBH) för primärvård. 

  OmrådeChefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Integrerad Beteendehälsa (IBH) - Grundutbildning för sjuksköterskor i primärvård (OBS endast för VC som deltar i IBH-projektet)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 maj, 2023

  Grundläggande utbildning i sjuksköterskans roll i den tvärprofessionella vårdmodellen Integrerad beteendehälsa (IBH) för primärvård. 

  OmrådeChefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Internkontroll inom fakturahanteringsflödet

  Online

  Utbildningen är ett förkunskapskrav för de digitala utbildningarna kopplade till Unit4 Business World.

  OmrådeAdministration
  IT/system
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Introduktion för arkivansvariga och arkivredogörare

  Online

  E-utbildning om vilka ansvarsuppgifter arkivansvariga och arkivredogörare har.

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Introduktion i Stöd och behandling

  Online

  Introduktionen vänder sig till dig som är intresserad av vad Stöd och behandling är eller om du är ny användare i plattformen.

 •  Introduktion nya chefer CKOC

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 oktober, 2023

  Introduktionen syftar till att ge ett övergripande perspektiv av Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård.

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Introduktionskurs i Powershell

  Lärarledd

  Det här är en grundläggande utbildning i Powershell för medarbetare på Teknikförvaltning vårdsystem TFV, som genomförs av Tekniska bastjänster. 

 •  Introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

  Online

  I den här kursen får du en introduktion till ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

  OmrådeAdministration
  Hälso- och sjukvård
  Tandvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Introduktionsutbildning Gröna korset

  Online

  Detta är en introduktionsutbildning i metoden Gröna korset, för ökad patientsäkerhet.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Introduktionsutbildning i Barnhälsovård 2023

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 maj, 2023


  Utbildning i barnhälsovård. Målgruppen för utbildningen är nyanställda BHV-sjuksköterskor, BHV-läkare och ST-läkare. Det är en 3-dagarsutbildning enligt SFAM-SR kuskrav (delmål c6) för ST-läkare. 

 •  IVPA e-lärande och syrgastest

  Online

  E-lärande inför IVPA repetition sjukvård

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  IVPA grund

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 juni, 2023

  Första hjälpen och HLR med defibrillator vid uppdrag inom räddningstjänst i väntan på ambulans (IVPA).

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Jobba säkert med läkemedel

  Online

  Webbutbildningen Jobba säkert med läkemedel ger baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Jourcentral

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 april, 2023

  Kursens syfte är att ge behörighet till att analysera på laboratorium till Jourcentral.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Kapillärprovtagning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 april, 2023

  Kursens syfte är att ge behörighet till att ta kapillära prover för större blodvolymer.(Kapillärkoppar/rör)

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Katastrofmedicinsk beredskap - Utbildning

  Online

  Kurs om katastrofmedicinsk beredskap.

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  Övrigt
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Kognitiv rehabilitering med neuropsykologiskt perspektiv

  Lärarledd

  Kunskap om hjärnans anatomi, grundfunktioner och de olika kognitiva förmågorna.
  För arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder och kuratorer som kommer i kontakt med patientgruppen.

 •  Kolhydraträkning i primärvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 maj, 2023

  Utbildning som ger dig som är dietist en ökad kunskap om kolhydraträkning och livsmedelsjämförelser samt hur detta kan användas i kostbehandling av olika patientgrupper som t ex diabetes och GBP-opererade med hypoglykemier i primärvården.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Kommunikationskurs för ST-läkare i allmänmedicin

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till ST-läkare i allmänmedicin, även ST-läkare i allmänmedicin utanför Region Östergötland inbjudes att delta i kursen.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Krisstöd Samverkan Östergötland - Nätverksmöte

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 april, 2023

  Nätverksmöte för personer som ingår i nätverket Krisstöd Samverkan Östergötland

  OmrådeHälso- och sjukvård
 •  Kvalitetssäkert arbete

  Online

  Denna utbildning går igenom kvalitetssäkert arbete för nyanställda inom Klinisk farmakologi, Laboratoriemedicin sjukhus samt Patientnära laboratoriemedicin.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  LBA Grundutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 maj, 2023

   

  Denna utbildning vänder sig till medarbetare som blivit utsedda till lokala behörighetsadministratörer (LBA) i verksamheten och ska kunna hantera användare och behörigheter via HSA Administration.

  OmrådeAdministration
  IT/system
  UtbildningsformLärarledd
 •  Levnadsvanor

  Online

  En interaktiv utbildning om att arbeta med prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor hos vuxna. Du får en bakgrund till Region Östergötlands arbete med levnadsvanor och en introduktion i vad det innebär att ge stöd till personer som vill ändra sina levnadsvanor.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  LifeCare Kemi

  Online

  Denna utbildning går igenom handhavandet av programmet LifeCare Kemi. Utbildningen riktar sig främst till nyanställda.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Lite bättre hela tiden-dagen

  Lärarledd

  Lite bättre hela tiden dagen

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  Övrigt
  UtbildningsformLärarledd
 •  Lite bättre hela tiden-dagen Digitalt

  Lärarledd

  Lite bättre hela tiden - dagen är Region Östergötlands årliga utvecklingskonferens. 

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  Övrigt
  UtbildningsformLärarledd
 •  LMN – Läkemedelsnära produkter

  Online

  Kursen går igenom hur du skapar förskrivningar och gör uttag i LMN – förskrivningsportalen för läkemedelsnära produkter.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Läkemedel och läkemedelshantering

  Online

  Den här utbildningen riktar sig främst till dig som ska transportera läkemedel.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  Säkerhet och Miljö
  Övrigt
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Läkemedel som ökar risken för fall

  Online

  Utbildningen inleds med en kunskapsdel rörande läkemedel som kan öka risken för fall. Utbildningen är uppbyggd kring patientfall. Den avslutas med en kortare kunskapstest.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Medicincentrums forsknings- och utbildningsdag 2/9

  Lärarledd

  En dag med forskning på medicincentrum. Korta föreläsningar om COVID-19, sökteknik, PFAS, Macchiarinis oetiska väg, forskning i SÖ regionen, reumatism, psoriasis, grav-diabetes, SLE och vaskuliter.  Föreläsningar med bland annat Anders Tegnell, Charlotta Enerbäck, Christoffer Sjöwall, Helen Karlsson och Fredrik Nyström.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Metodstöd Internetbaserad KBT-behandling Barn och Unga.

  Lärarledd

  Metodstöd med IKBT-teamet. Forumet är till för IKBT-behandlare och har fokus kliniska frågor, utbyte av information samt övriga frågor som rör IKBT för barn och unga.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Metodstöd Internetbaserad KBT-behandling för Vuxna

  Lärarledd

  Metodstöd  med IKBT-teamet. Forumet är till för IKBT-behandlare och har fokus kliniska frågor, utbyte av information samt övriga frågor som rör IKBT. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  MI-utbildning för Riktade Hälsosamtal 12/10 - 23/11 2023

  Lärarledd

  Kursen vänder sig till utförare av Riktade Hälsosamtal i Östergötland, Jönköping och Kalmar. Två genomförda MI-utbildningsdagar är ett krav för att få delta vid grundutbildningen i Riktade Hälsosamtal. Närvaro är obligatoriskt vid samtliga kurstillfällen.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  MI-utbildning för Riktade Hälsosamtal 14/9 - 5/10 2023

  Lärarledd

  Kursen vänder sig till utförare av Riktade Hälsosamtal i Östergötland, Jönköping och Kalmar. Två genomförda MI-utbildningsdagar är ett krav för att få delta vid grundutbildningen i Riktade Hälsosamtal. Närvaro är obligatoriskt vid samtliga kurstillfällen.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  MI-utbildning för Riktade Hälsosamtal 2/3 - 4/5 2023

  Lärarledd

  Kursen vänder sig till utförare av Riktade Hälsosamtal i Östergötland, Jönköping och Kalmar. Två genomförda MI-utbildningsdagar är ett krav för att få delta vid grundutbildningen i Riktade Hälsosamtal. Närvaro är obligatoriskt vid samtliga kurstillfällen.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  MR-säkerhetsutbildning för klinisk personal (A)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 april, 2023

  Obligatorisk utbildning för all personal som använder magnetkamera och för den personal som är närvarande vid undersökningstillfället. Vi rekommenderar att kursen genomförs var tredje år.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  Säkerhet och Miljö
  UtbildningsformLärarledd
 •  Må bra med kultur ledarutbildning

  Online

  E-kurs för blivande ledare inom Må bra med kultur (kulturaktörer så som konstnärer, pedagoger, cirkelledare för studieförbund).

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Nationell patientöversikt

  Online

  Syfte med denna e-utbildning är att ge en bild av hur nationell patientöversikt (NPÖ) fungerar och hur den kan användas. NPÖ gör det möjligt för vårdgivare att dela journalinformation från hälso- och sjukvården med varandra. Vårdpersonal kan ta del av journalinformation som finns hos andra vårdgivare om patienten har gett sitt samtycke till det.

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  Tandvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Lärarledd

  Denna heldagsutbildning innehåller föreläsningar om neuropsykiatriska tillstånd hos barn och vuxna. Dagen riktar sig till samtliga medarbetare inom primärvården som önskar fördjupa sig i hur ADHD och autism kan ge sig uttryck hos barn och vuxna.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  NEWS2

  Lärarledd

  Genomgång av NEWS2 kortet samt åtgärdstrappan i kombination av scenarioträning.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Nätverksskrivare - Superanvändare (Nivå 2)

  Lärarledd

  Nätverksskrivare - Superanvändare (Nivå 2) ska ge IT-tekniker inom funktionen Service och Leverans IT de kunskaper som behövs för att kunna konfigurera och förberreda Region Östergötlands olika nätverksskrivare för leverans.

  OmrådeAdministration
  IT/system
  UtbildningsformLärarledd
 •  Nätverksträff för chefer inom palliativ vård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 maj, 2023

  Lunch till lunchmöte med tema prioriteringar i den palliativa vården.

  OmrådeChefer/ledare
  UtbildningsformLärarledd
 •  Nätverksträff för inkontinensansvariga

  Lärarledd

  Utbildningen vänder sig till inkontinensansvariga distrikts- och sjuksköterskor och andra intresserade.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Nätverksträff för rehabkoordinatorer

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 maj, 2023

  Obligatorisk kompetenshöjande och nätverksfrämjande utbildningdag. Ämnen utifrån önskemål och behov.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Observatörsutbildning för hygienobservatörer (distans)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 april, 2023

  Välkommen till en timmes  workshop via Skype. Tillfället vänder sig till dig som är ny hygienobservatör eller om du behöver uppdatera dig. Även chefer är välkomna att delta.

 •  OpGuide - Operationsplanerare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 april, 2023

  Kursen syftar till att ge en djupare förståelse för operationsplanering i OpGuide, samt  möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor från andra enheter.

  OmrådeAdministration
  Hälso- och sjukvård
  IT/system
  UtbildningsformLärarledd
 •  Palliation ABC

  Online

  Palliation ABC är en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som ges vid Svenskt Demenscentrums utbildningsportal. Syftet med webbutbildningen är att sprida kunskap och att öka möjligheterna till avgiftsfri fortbildning i allmän palliativ vård för all personal inom vård och omsorg.

 •  Patientkommunikation för ST-läkare

  Lärarledd

  Kursen tränar läkaren i effektiv kommunikation med hjälp av olika kommunikativa redskap och lär ut teoretisk bakgrund, praktiska principer och verktyg för motiverande samtal, empati och riktigt svåra samtal.

 •  Perifer venkateter (PVK)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 april, 2023

  Perifer venkateter (PVK)

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  PHTLS grund

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 maj, 2023

  Syftet är att förbättra det prehospitala omhändertagande av traumapatienten. Teoretiska föreläsningar varvas med praktiska patientscenarion och skill-stations som berör bl.a. luftvägsproblem, andningssvikt, blödning, chock. Deltagaren erhåller ett certifikat efter godkänd praktisk och individuell teoretisk examination.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  PHTLS refresh

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 april, 2023

  Syftet är att förbättra det prehospitala omhändertagande av traumapatienten. Teoretiska föreläsningar varvas med praktiska patientscenarion och skill-stations som berör bl.a. luftvägsproblem, andningssvikt, blödning, chock. Deltagaren erhåller ett certifikat giltigt i fyra år efter godkänd praktisk och individuell teoretisk examination

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Potentiellt olämpliga läkemedel till äldre

  Online

  Syftet med utbildningen är att sprida kunskap kring vilka läkemedel som kräver extra uppmärksamhet och som, om möjligt, bör undvikas till äldre samt vilka icke-farmakologiska alternativ som finns.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  proACT Grund för Thoraxkärlkliniken US

  Lärarledd

  proACT är en kurs som fokuserar på att förebygga, tidigt upptäcka samt behandla en akut försämring hos en patient enligt ABCDE-modellen.

  OmrådeHälso- och sjukvård
 •  proACT grundkurs

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 april, 2023

  proACT är en kurs som fokuserar på att förebygga, tidigt upptäcka samt behandla en akut försämring hos en patient enligt ABCDE-modellen.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  proACT Grundkurs för Hpk/BRIVA

  Lärarledd

  proACT är en kurs som fokuserar på att förebygga, tidigt upptäcka samt behandla en akut försämring hos en patient enligt ABCDE-modellen.

  OmrådeHälso- och sjukvård
 •  proACT Grundkurs för THIVA/HUA

  Lärarledd

  proACT är en kurs som fokuserar på att förebygga, tidigt upptäcka samt behandla en akut försämring hos en patient enligt ABCDE-modellen.

  OmrådeHälso- och sjukvård
 •  proACT Grundkurs för Ögonkliniken US

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 april, 2023

  proACT är en kurs som fokuserar på att förebygga, tidigt upptäcka samt behandla en akut försämring hos en patient enligt ABCDE-modellen.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  proACT repetitionskurs

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 maj, 2023

  proACT är en kurs som fokuserar på att förebygga, tidigt upptäcka samt behandla en akut försämring hos en patient enligt ABCDE-modellen.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Projektmodell, Grundutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 april, 2023

  En utbildning i projektarbetsformens grunder enligt Region Östergötlands projektmodell, från idé till leverans, begrepp, projektorganisation, roller och ansvar, målformulering och styrgruppsarbete mm.

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  IT/system
  UtbildningsformLärarledd
 •  Projektmodell, Projektledarutbildning, 2023-03-28, 2023-03-29 samt 2023-04-04

  Lärarledd

  En utbildning för dig som är projektledare (eller blivande projektledare) där du får praktisera metoder och arbetssätt vid projektarbete enligt Region Östergötlands projektmodell.

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  IT/system
  UtbildningsformLärarledd
 •  Projektmodell, Projektledarutbildning, 2023-05-23, 2023-05-24 samt 2023-06-08

  Lärarledd

  En utbildning för dig som är projektledare (eller blivande projektledare) där du får praktisera metoder och arbetssätt vid projektarbete enligt Region Östergötlands projektmodell.

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  IT/system
  UtbildningsformLärarledd
 •  Projektverktyget Antura, Grundutbildning steg 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 maj, 2023

  En grundläggande utbildning i funktioner i projektverktyget Antura. För komplett Grundutbildning som omfattar hela miniminivån för projekthantering i Antura behöver du också gå steg 2, samma dag som steg 1 eller vid annat datum.

  OmrådeAdministration
  IT/system
  UtbildningsformLärarledd
 •  Projektverktyget Antura, Grundutbildning steg 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 maj, 2023

  En grundläggande utbildning i funktioner i projektverktyget Antura som krävs för projektstyrning enligt Region Östergötlands projektmodell. Utbildningen omfattar den inom Region Östergötland fastställda miniminivå för projekthantering i Antura.

  OmrådeAdministration
  IT/system
  UtbildningsformLärarledd
 •  Prolonged Exposure (PE-utbildning)

  Lärarledd

  Utbildningen riktar sig till kuratorer och samtalsbehandlare inom primärvården i Region Östergötland inklusive privata vårdgivare inom vårdval. 

  Utbildningen ges den 20-23 mars på Scandic Frimurarehotellet i Linköping. Två dagar för handledningstillfällen tillkommer, den 20 april samt den 25 maj. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  PS grund - Östergötland

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 maj, 2023

  Utbildningen syftar till att i det prehospitala området öka förmågan till ledning, samordning och samverkan vid särskild händelse. Utbildningen bygger på kvalitetsindikatorer för ledning, beslutsfattning och samverkan där deltagarna erhåller ett certifikat efter godkänd praktisk och individuell teoretisk examination.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  PS grund (utanför Region Östergötland)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 april, 2023

  Utbildningen syftar till att i det prehospitala området öka förmågan till ledning, samordning och samverkan vid särskild händelse. Utbildningen bygger på kvalitetsindikatorer för ledning, beslutsfattning och samverkan där deltagarna erhåller ett certifikat efter godkänd praktisk och individuell teoretisk examination.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  PS plus/TiB inom hälso- och sjukvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 oktober, 2023

  Enligt föreskriften om katastrofmedicinsk beredskap (2013:22) ska varje region vid särskild händelse eller risk för sådan händelse ha förmåga att leda och aktivera nödvändiga funktioner för att leda och samordna berörda verksamheter. Nyckelfunktioner i denna förmåga är tjänsteman i beredskap samt regional och prehospital sjukvårdsledning. Dessa funktioner har till uppgift att skapa inriktning och samordning av sjukvårdsinsatser i skadeområde, sjuktransporter samt mottagande vårdenheter. Detta görs genom samverkan mellan ledningsnivåer, övriga regioner samt andra aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  PS refresh - Östergötland

  Lärarledd

  Utbildningen syftar till att i det prehospitala området öka förmågan till ledning, samordning och samverkan vid särskild händelse. Utbildningen bygger på kvalitetsindikatorer för ledning, beslutsfattning och samverkan där deltagarna erhåller ett certifikat efter godkänd praktisk examination. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  PS refresh (utanför Region Östergötland)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 maj, 2023

  Utbildningen syftar till att i det prehospitala området öka förmågan till ledning, samordning och samverkan vid särskild händelse. Utbildningen bygger på kvalitetsindikatorer för ledning, beslutsfattning och samverkan där deltagarna erhåller ett certifikat efter godkänd praktisk examination. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  PS Riksträff

  Lärarledd

  PS Riksträff hålls på Åregården, Åre 

  OmrådeHälso- och sjukvård
 •  PT CoaguChek

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 april, 2023

  Kursens syfte är att ge behörighet till att analysera PT-INR.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  PTP-handledning

  Online

  Grundläggande e-utbildning för PTP-handledare som ger dig kunskaper om föreskrifter och riktlinjer som reglerar PTP i Sverige. Lärandemålen för PTP presenteras men även relevanta aspekter att beakta vid uppstart, i process över tid och i avslutsfasen av PTP.

  OmrådeChefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  RAKEL - Prehospitalt, SC 20

  Online

  Medarbetare prehospitalt med modell SC 20. Tex Ambulans, Prehospital akut psykiatri, TiB, ACIB

 •  RAKEL - Sjukhus, SC 21

  Online

  Medarbetare på sjukhus med modell SC 21. Tex LS akutmottagningar, Väktare

 •  RAKEL - Sjukhus, STP 9000

  Online

  Medarbetare inom sjukhuset med modell STP 9000. Tex Lokal ledning, drift.

 •  Rehabiliteringskoordinering

  Online

  Syftet med utbildningen är att rehabkoordinatorn ska få grundläggande och tillämpbar kunskap om uppdraget, vilka framgångsfaktorer som finns och hur vårdenheten på bästa sätt kan stödja patienten och sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Riskanalysutbildning, 2 1/2 dag 13,14 mars samt 9 maj

  Lärarledd

  Syftet med denna 2 1/2-dagarsutbildning är att deltagarna ska få en fördjupad kunskap i SKR´s riskanalysmetod, få öva i egen verksamhet och efter avslutad kurs kunna agera som analysledare i genomförandet av egna riskanalyser. Fokus ligger på patientsäkerhet.
  I kursens sista del ingår att göra en egen riskanalys i den egna verksamheten som redovisas vid sista mötestillfället.

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  IT/system
  Säkerhet och Miljö
  Tandvård
  Övrigt
  UtbildningsformE-utbildning
  Lärarledd
 •  Riskanalysutbildning, 2 1/2 dag 13/2,14/2 samt18/4

  Lärarledd

  Syftet med denna 2 1/2-dagarsutbildning är att deltagarna ska få en fördjupad kunskap i SKR´s riskanalysmetod, få öva i egen verksamhet och efter avslutad kurs kunna agera som analysledare i genomförandet av egna riskanalyser. Fokus ligger på patientsäkerhet.
  I kursens sista del ingår att göra en egen riskanalys i den egna verksamheten som redovisas vid sista mötestillfället.

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  IT/system
  Säkerhet och Miljö
  Tandvård
  Övrigt
  UtbildningsformE-utbildning
  Lärarledd
 •  RoS och KVI

  Online

  Denna utbildning innefattar en genomgång av grundkunskaper som behövs för att kunna arbeta i programmen RoS och KVI. Utbildningen riktar sig främst till nyanställda, men lämpar sig även för erfarna medarbetare som önskar fräscha upp sina kunskaper.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Samtalsmetodik för rehabpersonal

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 september, 2023

  Utbildningen innehåller en grundläggande genomgång av MI och samtalets inlärningspsykologi

 •  Samtalsmetodik- inlärningspsykologi, motivation och förändring.

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 maj, 2023

  Utbildningen innehåller en grundläggande genomgång av MI och samtalets inlärningspsykologi. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Sjukdomsklassifikation, 9 dagar, 25 jan-22 mars 2023

  Lärarledd

  Utbildningen ska ge grundläggande kunskaper i sjukdomsklassificering och skapa förutsättningar för enhetlig diagnoskodning inom Region Östergötland samt följsamhet till nationella regler.

   

  OmrådeAdministration
  Hälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
  Lärarledd
 •  Sjukdomsklassifikation, 9 dagar, 29 mars-31 maj 2023

  Lärarledd

  Utbildningen ska ge grundläggande kunskaper i sjukdomsklassificering och skapa förutsättningar för enhetlig diagnoskodning inom Region Östergötland samt följsamhet till nationella regler.

   

  OmrådeAdministration
  Hälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
  Lärarledd
 •  Skyddsutrustning och hygiendirektiv coronavirus

  Online

  Webbaserad utbildning i skyddsutrustning med påklädning och avklädning samt hygiendirektiv coronavirus/covid-19.

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
 •  Spirometrikurs

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 april, 2023

  Utbildning i praktisk och teoretisk spirometri. Kunna utföra lungfunktionsundersökning på rätt sätt.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Stabschef

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 april, 2023

  När beslut tagits om särskild händelse upprättas en särskild sjukvårdsledning. Vid en omfattande särskild händelse behövs staben och utgör då ett ledningsstöd. För att leda och fördela olika arbetsuppgifter behövs ofta en speciellt utbildad stabschef. Stabschefen ska ha en särskild kompetens i ett strukturerat stabsarbete och vara väl förtrogen med gällande beredskapsorganisation.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Startsäkring Stöd och behandling (SOB)

  Online

  Kursen innehåller information om plattformen och vänder sig till dig som ska använda Stöd och behandling på din enhet .

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  ST-kurs i Etik

  Online

  Plattform för distanskurs i etik för ST-läkare. Plattformen samlar filmade föreläsningar i medicinsk-etiska principer och etisk analys samt skriftlig materia.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Stoppa blödningen - Användare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 april, 2023

  Utbildningen syftar till att öka förmågan att agera för att stoppa livshotande blödning. Målet är att deltagaren kan identifiera livshotande blödning samt utföra adekvata åtgärder för att kontrollera denna.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Stoppa blödningen - Huvudinstruktör

  Lärarledd


  Utbildningen syftar till att öka förmågan att sprida kunskap om agerandet för att stoppa livshotande blödning. Målet är att deltagaren med hjälp av lärandemetoder och kunskapsstöd kan arrangera utbildning för andra instruktörer att hålla kurser inom blödnignskontroll. Deltagaren kan efter genomförd kurs utbilda andra instrukörer i konceptet ”Stoppa blödningen”.

   

   

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Stoppa blödningen - Instruktör

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 april, 2023


  Utbildningen syftar till att öka förmågan att sprida kunskap om agerandet för att stoppa livshotande blödning. Målet är att deltagaren med hjälp av lärandemetoder och kunskapsstöd kan arrangera utbildning inom blödningskontroll. Deltagaren kan efter genomförd kurs utbilda användare i konceptet ”Stoppa blödningen”.

   

   

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Stoppa blödningen förberedande e-learning

  Online

  Inledande teori om vad en livshotande blödning innebär samt hur den kan hanteras. Kunskapstest inför fysiskt kurstillfälle.

 •  Strålsäkerhet Röntgen: Repetitionsutbildning för c-bågeanvändare

  Online

  Denna utbildning är en repetitionsutbildning i strålsäkerhet för personal som arbetar med c-bågar (en typ av röntgenutrustning) och ska genomföras vart 3:e år.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Suicidprevention i primärvård läkare steg 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 april, 2023

  Kursen vänder sig till läkare verksamma på vårdcentral. Ger kunskaper och färdigheter om ett suicidpreventivt arbetssätt. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Suicidprevention i primärvård läkare steg 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 maj, 2023

  Kursen vänder sig till läkare verksamma på vårdcentral. Fokus för nivå två kommer att vara på övningar i mindre grupper utifrån demonstrativa filmer och fiktiva patientfall.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Suicidprevention i primärvård rehab. steg 1

  Lärarledd

  Kursen vänder sig till kliniskt verksamma medarbetare inom rehabiliteringsverksamhet med uppdrag riktat mot primärvård. Ger kunskaper och färdigheter om ett suicidpreventivt arbetssätt.  

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Suicidprevention i primärvård rehab. steg 2

  Lärarledd

  Kursen vänder sig till kliniskt verksamma medarbetare inom rehabiliteringsverksamhet med uppdrag riktat mot primärvård . Fokus för nivå två kommer att vara på övningar i mindre grupper utifrån demonstrativa filmer och fiktiva patientfall.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Suicidprevention i primärvård samtalsbehandlare steg 1

  Lärarledd

  Kursen vänder sig till samtalsbehandlare verksamma på vårdcentral. Ger ytterligare kunskaper och färdigheter om ett suicidpreventivt arbetssätt. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Suicidprevention i primärvård samtalsbehandlare steg 2

  Lärarledd

  Kursen vänder sig till samtalsbehandlare verksamma på vårdcentral. Fokus för steg två kommer att vara på övningar i mindre grupper utifrån demonstrativa filmer och fiktiva patientfall

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Suicidprevention i primärvård sjuksköterskor steg 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 maj, 2023

  Kursen vänder sig till sjuksköterskor och distriktssköterskor verksamma på vårdcentral. Ger kunskaper och färdigheter om ett suicidpreventivt arbetssätt. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Suicidprevention i primärvård sjuksköterskor steg 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 april, 2023

  Kursen vänder sig till sjuksköterskor och distriktssköterskor verksamma på vårdcentral. Fokus för nivå två kommer att vara på övningar i mindre grupper utifrån demonstrativa filmer och fiktiva patientfall.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Swe-PEWS utbildning för läkare

  Online

  Denna utbildning riktar sig till läkare som jobbar med barn och är till för att öka dina kunskaper inom Swedish Pediatric Early Warning Score (Swe-PEWS).

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Swe-PEWS utbildning för sjuksköterskor och barnsköterskor/undersköterskor

  Online

  Denna utbildning riktar sig till vårdpersonal som jobbar med barn och är till för att öka dina kunskaper inom Swedish Pediatric Early Warning Score (Swe-PEWS).

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Sväljsvårigheter hos äldre

  Online

  Kort introduktionsutbildning om sväljsvårigheter hos äldre. Utbildningen är interaktiv och innehåller några fall med frågor som presenteras efter varje avsnitt. Totalt beräknas utbildningen ta ca. 20 minuter att genomföra.

  OmrådeChefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  Tandvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Synergi - Nätverksträff för avvikelsesamordnare m. fl.

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 maj, 2023

  Nätverksträff för avvikelsesamordnare, chefer, medicinskt ansvariga läkare och övriga användare av Synergi system för risk- och avvikelsehantering.

 •  Synergi Grund (distans)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 april, 2023

  Synergi Grund (distans)

  OmrådeChefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  IT/system
  Tandvård
  UtbildningsformE-utbildning
  Lärarledd
 •  Synergi Rapport och statistik

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 april, 2023

  Genomgång av hur man går tillväga för att skapa och spara ny rapport i Synergi version 16.

 •  Synergi, rapportering av ärende

  Online

  En grundläggande utbildning om Synergi och hur man rapporterar ett ärende.

  OmrådeIT/system
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Sårläkning, sårbehandling och stomivårdsutbildning 25/5, 26/5, 30/5, 31/5 2023

  Lärarledd

  En utbildning där du får teoretisk och praktisk kunskap om sårläkning samt grundlig utbildning om olika typer av sår, både akuta och långsamläkande, lämplig sårbehandling samt stomi.

 •  Särskild sjukvårdsledning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 oktober, 2023

  Syftet med kursen är att stärka deltagarnas förmåga att inom särskild sjukvårdsledning bidra till att skapa inriktning och samordning vid särskild händelse. Kursdeltagarens lärande utvecklas genom en blandning av teori och praktisk tillämpning under diskussioner och övningsmoment.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Söderköpingsdagarna för distriktsläkare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 april, 2023

  Uppdateringskurs för specialistläkare i allmänmedicin inom primärvården i Region Östergötland inklusive privata vårdgivare

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  TECC 2 Ed Provider

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 31 maj, 2023

  TECC är en prehospital medicinsk utbildning som inriktar sig mot den dynamiska skadeplatsens heta, varma och kalla zon.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  Övrigt
 •  TECC LEO

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 maj, 2023

  TECC är en kurs som tillhör NAEMT kurskatalog och finns i en 16h version (TECC - 2E, 2nd Edition Provider) för legitimerad personal) samt en 8h (TECC – LEO, Law Enforcement Officer) för ickelegitimerad personal.

  OmrådeÖvrigt
  UtbildningsformLärarledd
 •  Teledermatologi

  Online

  Utbildning som består av instruktionsfilmer för hur man praktisk tar en korrekt serie bilder med I-phone och dermatoskop. Utbildningen visar också hur bilderna importeras till Cosmic Multimedia.

  Utbildningen vänder sig till alla som fotograferar hudförändringar och till de som importerar bilderna i Cosmic. Främst primärvården.

 •  Telefonrådgivning i primärvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 augusti, 2023

  Denna utbildning riktar sig till sjuksköterskor och distriktssköterskor som arbetar med telefonrådgivning i primärvården. Utbildningen omfattar sju heldagar med föreläsningar med fokus på både primär- och specialistvård. Efter genomförd utbildning erhålls ett kursintyg. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Testkurs Oden

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 maj, 2023

  Skriver en kort beskrivning här

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Tidrapportör i Unit4

  Online

  E-utbildning Unit4 Business World för dig som har rollen tidrapportör.

  OmrådeAdministration
  UtbildningsformE-utbildning
 •  TNCC - Trauma Nursing Core Course

  Lärarledd

  Sjuksköterskor involverade i omhändertagandet av traumapatienten. Verksamheter som handhar traumapatienter. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  TNCC - Trauma Nursing Core Course (Auskultanter)

  Lärarledd

  Syftet med TNCC är att ge grundläggande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom trauma samt att skapa en standardiserad gemensam kunskapsbas som grund för omvårdnad inom trauma.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Tobakshjälpen som plattform

  Lärarledd

  Tobakshjälpen är ytterligare ett alternativ som kan presenteras för tobaksbrukare som varaktigt vill sluta med tobak utöver det som redan erbjuds i dag.Kursen vänder sig till diplomerade tobaksavvänjare som vill erbjuda sina tobaksavvänjningsdeltagare en digital behandling i Stöd och Behandling (SoB)

  OmrådeHälso- och sjukvård
  Tandvård
 •  Tolkande i patientnära möten

  Online

  En e-utbildning under produktion av Rebecka Wahlgren

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Trakeostomivård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 april, 2023

  Grundläggande kunskap i anatomi, fysiologi och omvårdnad av trakealkanyl. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Uppdatering läkemedel med fokus på egenvård

  Lärarledd

  Inom vårt samarbete med Klinisk farmakologi genomför vi kontinuerlig läkemedelsuppdatering i form av en halvdagsutbildning en gång per termin.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Urinkateterutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 april, 2023

  Syftet med utbildningen är att ge deltagaren  teoretisk och praktisk kunskap i urinkateterhantering.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Utbildning i införande av Gröna korset

  Lärarledd

  Kursen ger grundläggande kompetenser i införandet av Gröna korsetmetoden i vårdverksamhet.
  Detta är en visuell metod för att aktivt identifiera risker, tillbud och skador i realtid. 

  OmrådeChefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  Tandvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Utbildning i samtal med Barn som Anhöriga – BRA-samtal

  Lärarledd

  Utbildning i samtal med barn enligt modellen BRA-samtal. I modellen ingår introduktionssamtal med föräldrar och barn, samtal med barnet om behovet av information och stöd, samt uppföljningssamtal med barn och föräldrar. 

  OmrådeChefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  Tandvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Utbildningsdag för krisstödspersoner/anhörigupplysningen

  Lärarledd

  Gemensam utbildning för krisstödspersoner och anhörigupplysnings, VIN, LIM och US

 •  Utbildningseftermiddag för medicinska fotterapeuter

  Lärarledd

  Utbildning för medicinska fotterapeuter inom primärvården. Höstens halvdag kommer ha fokus på instrument.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Utvecklingsdagar för dietister

  Lärarledd

   

  En gång om året ges dietister verksamma i primärvården möjlighet att delta på utbildningsinternat. På internatet ges påfyllnad av kunskap genom föreläsningar, samordnat dietistmöte och andra möjligheter till samverkan med verksamma dietister inom primärvården.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Utvecklingspotten

  Lärarledd

  I vårdcentralernas uppdrag ligger att systematiskt utveckla och prova nya arbetssätt och insatser för att minska skillnaderna i hälsa hos de listade patienterna. Varje år genomför därför Region Östergötland Utvecklingspotten, som syftar till att stötta och inspirera både regiondrivna och privata vårdcentraler anslutna till Vårdval primärvård att bedriva förbättringsarbeten.

  OmrådeHälso- och sjukvård
 •  Vaccinationer i Primärvården

  Lärarledd

  Fördjupning om vaccinationer mot covid, säsongsinfluensa, pneumokocker och TBE. Information om Vaccinationsklinikens organisation och uppdrag.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Varbi - Rekryteringssystem

  Online

  Introduktion i hur du använder Region Östergötlands rekryteringssystemVarbi

  OmrådeIT/system
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Webbutbildning HBTQI

  Online

  För att förbättra bemötandet av och arbetsmiljön för hbtqi-personer erbjuder Regioner i samverkan en hbtqi-diplomering.

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Webbutbildning om barnkonventionen

  Online

  Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen. Webbutbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med att genomföra barnkonventionen i till exempel en kommun, region eller myndighet.

  OmrådeChefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Venprovtagning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 april, 2023

  Kursen vänder sig till all vårdpersonal som är i behov av kunskap och färdigheter i venprovtagning. 2 timmars utbildning, teori och praktik

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  VFU läkarstudenter - handledning för läkare

  Online

  Handledarutbildning för läkare, skapad av Liu.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  VIP-dagar för vårdadministratörer i primärvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 maj, 2023

  Fortbildning för vårdadministratörer och receptionspersonal inom primärvården i Region Östergötland inklusive privata vårdgivare.

  UtbildningsformLärarledd
 •  VIP-dagarna för sjuksköterskor i primärvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 april, 2023

   

  VIP-dagarna syftar till att belysa övergripande, angelägna problemområden ur olika perspektiv för att stimulera till diskussion och utveckling av den egna yrkesrollen. Tanken är också att vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte för sjuksköterskor och distriktssköterskor från olika delar av Östergötland. VIP-dagarna anordnas fortlöpande ett par gånger per termin och varje tema upprepas vid behov så att de som önskar får möjlighet att gå.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  VIP-dagarna för undersköterskor i primärvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 april, 2023

  Kompetensutveckling inom olika ämnen för undersköterskor i primärvården under två-dagarsinternat.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Workshop - Huvudhandledarkonferens Region Östergötland 2023

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 maj, 2023

  Utbildningskonferens för huvudhandledare i Region Östergötland.

  Att stödja lärandet under VFU

  OmrådeAdministration
  Hälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Workshop i Motiverande samtal

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 april, 2023

  Färdighetsträning i Motiverande samtal 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  Tandvård
  Övrigt
  UtbildningsformLärarledd
 •  Vårdförlopp sepsis i Region Östergötland

  Online

  Vårdförlopp Sepsis är ett nationellt arbete på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner. E-utbildningen är designad för att introducera i hur ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp bedrivs för att förekomma sepsis inom Region Östergötland.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Vårdplan – arbetssätt och dokumentation för Region Östergötland

  Online

  Syftet med utbildningen är att medarbetarna ska känna till och arbeta utifrån riktlinjen ​Vårdplan – arbetssätt och dokumentation för Region Östergötland.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Yrkesintroduktion för nyanställda undersköterskor VT 2023

  Lärarledd

  Kursen skall ge ökade grundkunskaper i undersköterskans arbete inom akut sjukvård, och en förståelse för undersköterskans roll inom Region Östergötland. Teori varvas med praktiska färdighetsträningar på Clinicum. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
 •  Ätstörningar i primärvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 april, 2023

  Utbildning för dig som är dietist och möter patienter
  med undernäring i ditt mottagningsarbete på vårdcentralen. Utbildningen ska bl a ge dig ökade grundläggande kunskaper om undernäring och behandling.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Ökad förståelse för sena komplikationer efter barncancer

  Online

  Regionalt cancercentrum (RCC) i samverkan har tagit fram den här e-utbildningen som riktar sig till dig som kommer i kontakt med individer som har behandlats för cancer i barndomen. Utbildningens syfte är att öka kunskapen om långtidsuppföljning efter barncancer.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Östergötlands diabetesdag

  Lärarledd

  Östergötlands diabetesdag arrangeras årligen av Östergötlands
  diabetesråd och innehåller en agenda med aktuell medicinsk forskning och uppdatering av diabetesvården både nationellt och inom Region Östergötland.

   

   

  OmrådeHälso- och sjukvård