Advanced Paediatric Life Support (APLS)

Allmänt

Clinicum Östergötland inbjuder, i samarbete med ALSG, till utbildning i Advanced Paediatric Life Support.

Kursen leds av svenska och internationella instruktörer. Kursen ges muntligt på engelska och svenska. Kurslitteraturen är på engelska. Kursen rekommenderas av barnakutläkarförening för blivande läkare.

Innehåll

APLS har fokus på kunskap och färdigheter i att lära känna igen och effektivt behandla och stabilisera akut kritiskt sjuka barn. Kursen fokuserar på akut medicinsk sjukdom hos barn i samtliga åldersgrupper och handläggning enligt ABCDE men behandlar även trauma.

Målgrupp

Läkare och specialistsjuksköterskor som i sitt kliniska arbete kan förväntas behöva handlägga akut kritiskt sjuka barn främst inom pediatrik, akutsjukvård, anestesi och kirurgi.

Mål

Efter kursen förväntas deltagarna ha förvärvat bred kunskap i omhändertagande av det akut sjuka barnet oavsett ålder eller underliggande sjukdom (medicinsk, kirurgisk eller trauma). Innehållet omfattar omhändertagande av det akut sjuka barnet enligt ABCDE, avancerad barn-HLR, chock, krampanfall, drunkning, brännskada och omhändertagande av barn vid trauma.

Omfattning

Kursen ges under två sammanhängande dagar. Inför kursen sker en ganska omfattande inläsning (minst 2 dagar) via en internetbaserad utbildning, VLE, med instuderingsuppgifter som måste vara besvarade innan kursstart.

Kostnad

I avgiften ingår kurslitteratur samt fika och lunch under båda dagarna. Kursavgiften täcker inte kostnader för resor eller boende.

Om du avanmäler dig mer än fyra veckor före kursen debiteras 50% av kursavgiften. Om du avanmäler dig mindre än fyra veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Tänk på att avboka din plats om du är anmäld till fler tillfällen så du inte riskerar debiteras för en kursplats du inte avser behålla. När du anmäler dig har du en reserverad plats. När kursen är fullbokad kan du sätta upp dig på väntelista.

Kontaktperson

Kursadministration nås via clinicum@regionostergotland.se

För mer information klicka här

Se generellt program här.

 


Tillfällen


Titel: 22-23 april Göteborg
Startdatum:
Slutdatum:
2024-04-22 08:00
2024-04-23 18:00
Plats: Drottning Silvias barnsjukhus, Östra sjukhuset, Göteborg
Ansvarig: Sari Väyrynen
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2024-02-26
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: 23-24 april 2024
Startdatum:
Slutdatum:
2024-04-23 08:00
2024-04-24 18:00
Plats: Huddinge sjukhus, Stockholm
Ansvarig: Sari Väyrynen
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2024-02-27
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: 23-24 sept 2024 Göteborg
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-23 08:00
2024-09-24 18:00
Plats: Drottning Silvias barnsjukhus, Östra sjukhuset, Göteborg
Ansvarig: Sari Väyrynen
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2024-08-01
Status: Fullbokad
Titel: 12-13 nov 2024 Stockholm Huddinge
Startdatum:
Slutdatum:
2024-11-12 08:00
2024-11-13 18:00
Plats: Huddinge sjukhus, Stockholm
Ansvarig: Sari Väyrynen
Lediga platser: 11
Sista anmälningsdag: 2024-09-17
Titel: 10-11 december 2024, Umeå
Startdatum:
Slutdatum:
2024-12-10 08:00
2024-12-11 18:00
Plats: KTC Umeå Universitetssjukhus
Ansvarig: Sari Väyrynen
Lediga platser: 13
Sista anmälningsdag: 2024-10-15