Kurskatalog


Sök

  
 

 •  Advanced Life Support Provider Course (ALS)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 december, 2022

  Advanced Life Support (ALS) är en kurs i akut omhändertagande av den potentiellt svårt sjuka patienten och patienten med hjärtstopp enligt Europeiska rådet för återupplivning (ERC:s) riktlinjer och rekommendationer.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Advanced Paediatric Life Support (APLS)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 november, 2022

  APLS har fokus på kunskap och färdigheter i att känna igen och effektivt behandla och stabilisera akut kritiskt sjuka barn. Kursen fokuserar på akut medicinsk sjukdom hos barn i samtliga åldersgrupper och handläggning enligt ABCDE men behandlar även trauma.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Allmänmedicinskt arbetssätt, 3 dagar

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till ST-läkare i allmänmedicin, även ST-läkare i allmänmedicin utanför Region Östergötland bjudes in att delta i kursen. 

 •  AMC:s vårdadministratördagar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 november, 2022

  Fortbildning för vårdadministratörer och receptionspersonal inom primärvården i Region Östergötland inklusive privata vårdgivare.

  UtbildningsformLärarledd
 •  AMLS Grund

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 december, 2022

  Syftet med kursen är att kvalitetssäkra och förbättra omhändertagandet av den akutmedicinska patienten samt att förstärka teamarbetet runt patienten. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  AMLS refresh

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 november, 2022

  Syftet med kursen är att kvalitetssäkra och förbättra omhändertagandet av den akutmedicinska patienten samt att förstärka teamarbetet runt patienten. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  AMTT

  Lärarledd

  AMTT - Advanced Medical Team Training

  AMTT är en avancerad prehospital utbildning som primärt riktar sig till individer som jobbar och verkar i prehospitala förstärkningsteam som ambulanshelikopter och läkarbil.
  Syftet är att öka deltagarens kunskap och färdigheter att korrekt behandla komplexa traumapatienter i en prehospital miljö. Utbildningen är en praktisk teamträning i simulerad miljö med erfarna instruktörer. Kursen är framtagen i ett nordiskt samarbete mellan Sverige och Finland.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Anmälan CRP med Afinion2

  Lärarledd

  E-utbildning som ger dig behörighet att analysera CRP med Afinion2 (Kompetenskort).

  Då CRP med Afinion är förlagd med avgiftkrävs en attest på kursavgiften från din chef innan du får tillgång till kursen.

  Du anmäler dig till denna kurs för är få tillgång til e-utbildningen. 

   

  OmrådeAdministration
  Hälso- och sjukvård
 •  Anmälan till ABL 800 Blodgasinstrument

  Lärarledd

  E-utbildning som ger dig behörighet att analysera på ABL800 Blodgasinstrument(Kompetenskort).

  Då ABL 800 är förlagd med avgiftkrävs en attest på kursavgiften från din chef innan du får tillgång till kursen.

  Du anmäler dig till denna kurs för är få tillgång til e-utbildningen. 

  OmrådeAdministration
  Hälso- och sjukvård
 •  Anmälan till ABL 800 och ABL 90 Blodgasinstrument

  Lärarledd

  E-utbildning som ger dig behörighet att analysera på både ABL800 samt ABL 90 Blodgasinstrument(Kompetenskort).

  Då ABL 800 samt ABL 90 är förlagd med avgift krävs en attest på kursavgiften från din chef innan du får tillgång till kursen.

  Du anmäler dig till denna kurs för är få tillgång til e-utbildningen. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
 •  Anmälan till ABL 90 blodgasinstrument

  Lärarledd

  E-utbildning som ger dig behörighet att analysera på ABL90 Blodgasinstrument(Kompetenskort).

  Då ABL 90 är förlagd med avgift krävs en attest på kursavgiften från din chef innan du får tillgång till kursen.

  Du anmäler dig till denna kurs för är få tillgång til e-utbildningen. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Arteriell blodprovstagning

  Lärarledd

  Arteriell blodprovstagning

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Artärnål

  Lärarledd

  Artärnål

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Avancerad HLR för barn sjukvårdspersonal grundkurs (A-HLR)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 december, 2022

  Kursen riktar sig till sjukvårdspersonal. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Avancerad HLR för barn sjukvårdspersonal repetitionskurs (A-HLR)

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till dig som har gått Avancerad HLR för barn sjukvårdspersonal grundkurs tidigare och behöver repetera Avancerad HLR för barn. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Avancerad HLR för vuxna sjukvårdspersonal grundkurs (A-HLR)

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till sjukvårdspersonal. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Avancerad HLR för vuxna sjukvårdspersonal repetitionskurs (A-HLR)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 oktober, 2022

  Kursen riktar sig till dig som har gått Avancerad HLR vuxna sjukvårdspersonal grundkurs tidigare och behöver repetera Avancerad HLR vuxna sjukvårdspersonal. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Avgiftsbestämmelser - Grundutbildning

  Online

  Den här utbildningen ska ge en inblick i och förståelse för hur du som nyanställd medarbetare kan finna svaret på dina frågor.

  Utbildningen kommer att diskutera hur de här saker hanteras inom Region Östergötland:
  Avgifter
  Regler
  Bestämmelser

  OmrådeAdministration
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Basal allergologi för ST läkare, 4 dagar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 november, 2022

  Utbildningen är i första hand riktad till blivande distriktsläkare och barnläkare i huvudsak på öppenvårdsmottagningar men blivande specialister inom ÖNH, hud och lungmedicin kan också ha nytta av utbildningen.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Basal kirurgisk teknik för icke kirurger

  Lärarledd

  Basal kirurgisk teknik för icke kirurger är en lärarledd kurs som varvas med teoretisk och praktiskt utbildande

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Basal öppenvårdsgynekologi och undersökningsteknik

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 november, 2022

  Basal öppenvårdsgynekologi och undersökningsteknik

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Bedömning av sjukt barn inom primärvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 oktober, 2022

  Bedöma ett sjukt barn jämfört med ett friskt barn, påbörja åtgärder och bedöma rätt vårdnivå.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Behörighets- och dataadministratör SOB, E-utbildning

  Online

  Kursen riktar sig till personal som har rollen behörighetsadministratör och dataadministratör i Stöd och behandlingsplattformen på en vårdenhet.

  OmrådeAdministration
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Brandutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 oktober, 2022

  Syftet med utbildningen är att ge samtliga personalkategorier inom Region Östergötland kompetens att minimera risker för brand och att kunna agera på ett riktigt sätt vid brandlarm och brand.

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  Säkerhet och Miljö
  Tandvård
  Övrigt
  UtbildningsformLärarledd
 •  Brandutbildning för medarbetare i laboratoriemiljö

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 oktober, 2022

   

  Syftet med utbildningen är att ge medarbetare som arbetar på laboratorium kompetens att minimera risker för brand och agera korrekt vid brandlarm och brand.

  OmrådeSäkerhet och Miljö
  UtbildningsformLärarledd
 •  CVK Grundutbildning

  Lärarledd

  CVK Grundutbildning

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Definitive Surgical Trauma Care/DSTC

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 oktober, 2022

  Praktisk och teoretisk kurs i avancerad traumatologi för specialistkompetenta kirurger på bakjoursnivå.

  OmrådeHälso- och sjukvård
 •  Digital utbildning i Kontaktkortsadmin (KKA) och HSA för nya 1177-administratörer

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 november, 2022

  Den här utbildningen riktar sig till dig som är ny administratör för kontaktkort 1177.se. Utbildningen vänder sig också till dig som redan har varit kontaktkortsadministratör ett tag, men behöver uppdatera dina kunskaper. 

  OmrådeAdministration
 •  Digital utbildning i personalverktyget för 1177 e-tjänster för nya lokala administratörer

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 november, 2022

  Den här utbildningen riktar sig till dig som är ny som lokal administratör inom personalverktyget 1177 e-tjänster. Vi går igenom olika delar inom personalverktyget via en demonstration. 

  OmrådeAdministration
 •  Diplomerad Tobaksavvänjare Del 1 6/4-25/5-22

  Lärarledd

  Utbildningen följer Yrkesföreningar mot Tobaks (YmT) standard och är indelad i 2 delar. När ni genomfört del 1 får ni anmälan till del 2. Utbildningen sker digitalt i samverkan med Sydöstra Sjukvårdsregionen (SÖSR). Att jobba som tobaksavvänjare är ett viktigt uppdrag samtidigt som det är ett omväxlande och stimulerade jobb. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  Tandvård
 •  Diplomerad Tobaksavvänjare- patientfallsredovisning och hemtenta Del 2 , 1 sept - 8 dec

  Lärarledd

  Denna kurs vänder sig till er som har genomfört del 1 (grundutbildningen) och ska påbörja del 2 (patientfall , hemtenta och diplomeringsdag). Detta är ett led i att vidareutveckla dig som tobaksavvänjare och kvalitetssäkra det tobaksprventiva arbetet. Utbildningen genomförs enligt Yrkesföreningar mot Tobaks (YmT) standard och genomförs i samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen.

  Det går bra att delta i denna kurs även om det är ett tag sedan du gick din grundutbildning. Du ska först maila ditt kursintyg och ha en dialog med kursledare innan du söker för att få ta del av material inför kursstart.

  Diplomerad Tobaksavvänjare Del 2 sker via Zoom vid 4 halvdagar och självstudier. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  Tandvård
 •  Dokumenta grundutbildning (distans)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 oktober, 2022

  Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i dokumenthanteringssystemet Dokumenta för dig som vill skapa och hantera styrande dokument. På grund av Regionens mötesrestriktivitet med anledning av Coronaviruset genomförs utbildningen på distans via Skype eller Zoom.

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  IT/system
  Säkerhet och Miljö
  Tandvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  EKG- och rytmtolkning, 5 dagar, 25 Oktober- 22 november 2022

  Lärarledd

  Kursen vänder sig till sjuksköterskor och biomedicinska analytiker som vill fördjupa sina EKG-kunskaper.

  Målet med kursen är att den studerande ska tillägna sig utökad förmåga att tolka EKG och rytmer hos vuxna, samt relatera tolkningen till ett medicinskt och omvårdnadsmässigt sammanhang.

  OmrådeHälso- och sjukvård
 •  EKG-utbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 oktober, 2022

  EKG-Utbildning

 •  Elektronisk fakturahantering i UNIT4 – Huvudattestant Byggprojektledare

  Online

  E-utbildning i EFH (Elektronisk FakturaHantering, leverantörsfaktura), Unit4 Business World för dig som har rollen h-attestant och är byggprojektledare

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Övrigt
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Emergo Train System Senior instructor (sve)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 november, 2022

  Syftet är att öka landstingets/sjukhusets förmåga att kunna bedöma, värdera och öka sin förmåga vid plötsligt ökad diskrepans mellan behov och resurser. Kursen innehåller teoretiska föreläsningar varvat med praktiska demonstrationer  och deltagarna  förbereder och genomför också simuleringsövningar med tydlig utvärdering och feedback från erfarna instruktörer.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  ENPC - Emergency Nursing Pediatric Course

  Lärarledd

  Sjuksköterskor involverade i omhändertagandet av det akut  sjuka barnet. Verksamheter som handhar akut sjuka barn.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Etik för ST-läkare gr 2 ht-21

  Lärarledd

  Sjukvården står inför många utmaningar av etisk karaktär till följd av effekter av bland annat ökade medicinska möjligheter och kostnader, bristande resurser, och en förändrad läkarroll med ökat inflytande av alltmer upplysta patienter som önskar både med- och självbestämmande.

 •  Etik för ST-läkare gr 3 ht-21

  Lärarledd

  Sjukvården står inför många utmaningar av etisk karaktär till följd av effekter av bland annat ökade medicinska möjligheter och kostnader, bristande resurser, och en förändrad läkarroll med ökat inflytande av alltmer upplysta patienter som önskar både med- och självbestämmande.

 •  Etik, kommunikation och bemötande i vården 20-21 april + 25 maj 2023

  Lärarledd

  Kursen äger rum under 3 dagar och tar upp många olika aspekter av etik, kommunikation och bemötande i vården.

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  UtbildningsformLärarledd
 •  E-tjänstekortbeställare- Behörighetsutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 oktober, 2022

  För att beställa e-tjänstekort och e-tjänstekortprodukter krävs rollen Lokal e-tjänstekortbeställare. 

  OmrådeAdministration
  IT/system
  UtbildningsformLärarledd
 •  ETS krisstödsinstruktör (tilläggsutbildning)

  Lärarledd

  Syftet är att öka förmågan till övning och träning inom området krisstöd vid en särskild händelse. Kursen består av teori som berör simuleringsteknik och återkoppling och deltagaren tränar praktiskt genomförande för att koppla ihop övning med principer för ledning och samordning; psykologisk första hjälpen; krisstödssamordnarens och krisstödspersonenes uppgifter.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  European Paediatric Advanced Life Support (EPALS)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 februari, 2023

  EPALS är en internationell kurs inom akut omhändertagande av akut sjuka barn såväl medicinskt som på grund av trauma enligt europeiska rådet för återupplivning, ERC.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  European Trauma Course (ETC)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 april, 2023

  Clinicum i Östergötland inbjuder till den internationella 2,5-dagars europeisk traumakurs där fokus utöver omhändertagande av den allvarligt skadade traumapatienten i alla åldrar ligger på teamarbete och non-technical skills. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Fortbildningsdag för psykologer och samtalsbehandlare i primärvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 november, 2022

  Fortbildningsdagen riktar sig till psykologer verksamma i primärvården i Region Östergötland inklusive privata vårdgivare samt psykologer verksamma inom barrnhälsovården. Till denna fortbildningsdag inbjuds även kuratorer och samtalsbehandlare inom primärvården.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Fortbildningsdagar för kuratorer och samtalsbehandlare i primärvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 december, 2022

  Fortbildningsdagar för kuratorer/samtalsbehandlare inom primärvården i Region Östergötland inklusive privata vårdgivare. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Förebygga ohälsa i munnen

  Lärarledd

  Utbildningen innehåller en genomgång av Region Östergötlands riktlinje för munhälsa, teori och praktisk övning i riskbedömningsinstrumentet ROAG samt munvård md fokus på årgärder enligt ROAG.

  OmrådeHälso- och sjukvård
 •  Förskrivningsrätt för distriktssköterskor

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 november, 2022

  Uppdatering i distriktsköterskans förskrivningsrätt, en digital föreläsning. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Försäkringsmedicin för ST i allmänmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 oktober, 2022


  Försäkringsmedicin är en av grunderna för att säkerställa god kvalitet i arbetet med sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Utbildningen ger fördjupande kunskaper i försäkringsmedicin och är uppdelad på fyra halvdagar.

  OmrådeHälso- och sjukvård
 •  Försäkringsmedicinsk grundutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 oktober, 2022

  Försäkringsmedicin är en av grunderna för att säkerställa god kvalitet i arbetet med sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Utbildningen ger kunskaper i försäkringsmedicin och belyser sjukförsäkringen ur olika perspektiv för att skapa förståelse för dess konstruktion.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Förändringsledning grundläggande teori & praktik 2 dagar 15 november samt 29 november

  Lärarledd

  Syftet med programmet är att ge ökad förståelse för förändringar och förståelse för förändringsprocessen på grupp- och individnivå, samt ge verktyg för att praktiskt arbeta med förändringar. 

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  IT/system
  Säkerhet och Miljö
  Tandvård
  Övrigt
 •  Förändringsledning grundläggande teori & praktik 2 dagar 15 september samt 5 oktober

  Lärarledd

  Syftet med programmet är att ge ökad förståelse för förändringar och förståelse för förändringsprocessen på grupp- och individnivå, samt ge verktyg för att praktiskt arbeta med förändringar. 

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  IT/system
  Säkerhet och Miljö
  Tandvård
  Övrigt
 •  Förändringsledning grundläggande teori & praktik 2 dagar 16 november samt 30 november

  Lärarledd

  Syftet med programmet är att ge ökad förståelse för förändringar och förståelse för förändringsprocessen på grupp- och individnivå, samt ge verktyg för att praktiskt arbeta med förändringar. 

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  IT/system
  Säkerhet och Miljö
  Tandvård
  Övrigt
 •  Förändringsledning grundläggande teori & praktik 2 dagar 19 oktober samt 2 november

  Lärarledd

  Syftet med programmet är att ge ökad förståelse för förändringar och förståelse för förändringsprocessen på grupp- och individnivå, samt ge verktyg för att praktiskt arbeta med förändringar. 

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  IT/system
  Säkerhet och Miljö
  Tandvård
  Övrigt
 •  Generic Instructor Course (GIC) för ALS, EPALS och ETC

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 januari, 2023

  Generic Instructor Course (GIC) är en gemensam instruktörskurs för samtliga ERC-kurser (ALS, EPALS och ETC). Kursen har internationellt intag och internationell fakultet.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  GMP - Good Manufacturing Practice för dialyspersonal

  Online

  Utbildningen går igenom vad och varför utbildning i GMP behövs, vikten av ett kvalitetssystem, hur lokaler och utrustning påverkas av GMP, vad man bör tänka på gällande organisation och personal, hur kontroll- och provtagningsprogram bör användas i verksamheten samt hur kvalitetsuppföljning sker.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  GMP - Good Manufacturing Practice för dig som arbetar med leveranser till dialysens lokaler

  Online

  Utbildning i vårdhygien och GMP för dig som arbetar med leveranser till dialysens lokaler.

  OmrådeSäkerhet och Miljö
  Övrigt
  UtbildningsformE-utbildning
 •  GMP - Good Manufacturing Practice för lokalvårdare

  Online

  Utbildning i vårdhygien och GMP för dig som arbetar med lokalvård på hemodialysmottagning.

  OmrådeSäkerhet och Miljö
  UtbildningsformE-utbildning
 •  GMP - Good Manufacturing Practice och vårdhygien för byggarbetare

  Online

  Utbildning i vårdhygien och GMP för dig som arbetar med byggarbeten på hemodialysmottagning.

  OmrådeSäkerhet och Miljö
  Övrigt
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Godkänd beställare i Unit4

  Online

  E-utbildning Unit4 Business World för dig som har rollen godkänd beställare.

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  IT/system
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Godkänd läkemedelsbeställare i Unit4 ERP

  Online

  E-utbildning som ska genomföras för att bli läkemedelsbeställare i Unit4 ERP

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  IT/system
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Grundläggande akut internmedicinskt omhändertagande (Basic internal medicine Course BASIC)

  Lärarledd

  Grundläggande akut internmedicinskt omhändertagande (Basic internal medicine Course BASIC)

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Grundläggande förflyttningskunskap

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 november, 2022

  Grundläggande förflyttningskunskap

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Grundläggande utbildning för tolkanvändare

  Online

  En e-utbildning som är framtagen av Region Västmanland i samverkan med Västmanlands tolkservice, Sala kommun, Västerås stad, Sveriges Kommuner och Regioner, Kammarkollegiet och Stockholms universitet.

  Utbildningen behandlar vad du bör ha i åtanke innan, under och efter du anlitat en tolk

  OmrådeChefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  Tandvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Grundläggande utbildning för vaccinering mot Covid -19

  Online

  Utbildningen omfattar 6 olika filmer/föreläsningar samt 13 frågor och ger en grundläggande utbildning för vaccinering mot Covid -19. Denna utbildning är mer omfattande än den separata e-utbildning som finns inom injektionsteknik vid vaccination och första hjälpen vid anafylaxi.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Grundutbildning i patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 november, 2022

  En hög patientsäkerhet kännetecknas av att patienten och personalen är delaktiga i patientsäkerhetsarbetet, att det finns en god patientsäkerhetskultur och att vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande förhållningssätt.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Grundutbildning vårdhygien

  Online

  Ett viktigt led i arbetet med att säkerställa hög kvalitet och säkerhet i vården är att förebygga smitta och smittspridning samt uppkomst av vårdrelaterade infektioner, VRI. Vårdpersonal måste ha kunskaper om smitta och smittvägar samt kunna värdera risker för smittspridning i mötet med patienter.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  H-attestant i Unit4

  Online

  E-utbildning i EFH (Elektronisk FakturaHantering, leverantörsfaktura), Unit4 Business World för dig som har rollen h-attestant.

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Hb-utbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 oktober, 2022

  Kursens syfte är att ge behörighet till att analysera Hb på HemoCue.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  HLR barn för sjukvårdspersonal grundkurs (S-HLR)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 oktober, 2022

  Kursen riktar sig till sjukvårdspersonal. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  HLR barn för sjukvårdspersonal repetitionskurs (S-HLR)

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till dig som har gått HLR barn för sjukvårdspersonal grundkurs tidigare och behöver repetera HLR barn för sjukvårdspersonal.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  HLR barn samhälle

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till dig som vill lära dig HLR barn samhälle.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  HLR vuxen för sjukvårdspersonal grundkurs (S-HLR)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 oktober, 2022

  Kursen riktar sig till sjukvårdspersonal. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  HLR vuxen för sjukvårdspersonal repetitionskurs (S-HLR)

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till dig som har gått HLR vuxen för sjukvårdspersonal grundkurs tidigare och behöver repetera HLR vuxen för sjukvårdspersonal. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  HLR vuxen samhälle

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 oktober, 2022

  Kursen riktar sig till dig som vill lära dig HLR vuxen samhälle.

  OmrådeAdministration
  Hälso- och sjukvård
  Övrigt
  UtbildningsformLärarledd
 •  Hot och våld - Grupputbildning

  Online

  Denna utbildning består av utbildningsfilmer innehållandes frågeställningar som avses att besvaras i grupp på er arbetsplats.

  Utbildningen är en introduktion till Hot och våld. Syftet är att kunna agera före, under och efter en hotfull eller våldsam situation.

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  Säkerhet och Miljö
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Huvudhandledarkonferens Region Östergötland 2022

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 oktober, 2022

  Utbildningskonferens för huvudhandledare i Region Östergötland 13/10 2022

  Att stödja lärandet under VFU

  OmrådeAdministration
  Hälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Hälsosamma arbetstider

  Online

  E-kursen syftar till att öka kunskapen och förståelsen om vad det innebär att arbeta på oregelbundna arbetstider.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  IKBT Barn och Unga, grundkurs, E-utbildning

  Online

  Kursen riktar sig till KBT-behandlare inom Barn- och ungaverksamheter och innehåller introduktion till arbete med internetbaserad KBT-behandling med barn och Unga i åldrarna 13-18 år. Under kursen introduceras behandlingsprogrammet Ångesthjälpen Ung samt självskattningsprogrammet Måendekollen Ung.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  IKBT Depressionshjälpen Påbyggnadskurs E-utbildning Region Östergötland

  Online

  Kursen riktar sig till IKBT-behandlare i Stöd och behandling. Kursen går igenom innehållet i programmet Depressionshjälpen samt innebär praktisk träning i programmet.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  IKBT Livsbalansen Påbyggnadskurs E-utbildning

  Online

  E-utbildningen riktar sig till erfarna IKBT-behandlare och innehåller fördjupad information om diagnostik och behandling vid stressrelaterad ohälsa. Deltagaren får introduktion till i IKBT-programmet ”Livsbalansen- stress och återhämtning”. Efter utbildningen behöver behandlaren träna sig i användande av programmet på egen hand.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  IKBT Skatta ditt mående Påbyggnadskurs E-utbildning Region Jönköping

  Online

  Kursen riktar sig till erfarna IKBT-behandlare i Stöd och behandling. Kursen går igenom användandet av programmet Skatta ditt mående (digitala formulär) inom ramen för IKBT.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  IKBT Skatta ditt mående Påbyggnadskurs E-utbildning Region Kalmar

  Online

  Kursen riktar sig till erfarna IKBT-behandlare i Stöd och behandling. Kursen går igenom användandet av programmet Skatta ditt mående (digitala formulär) inom ramen för IKBT.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  IKBT Skatta ditt mående Påbyggnadskurs E-utbildning Region Östergötland

  Online

  Kursen riktar sig till erfarna IKBT-behandlare i Stöd och behandling. Kursen går igenom användandet av programmet Skatta ditt mående (digitala formulär) inom ramen för IKBT.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  IKBT Sovhjälpen Påbyggnadskurs E-utbildning Region Östergötland

  Online

  Kursen riktar sig till IKBT-behandlare i Stöd och behandling. Kursen går igenom innehållet i programmet Sovhjälpen samt innebär praktisk träning i programmet.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  IKBT Stresshjälpen Påbyggnadskurs E-utbildning Region Östergötland

  Online

  Kursen riktar sig till IKBT-behandlare i Stöd och behandling. Kursen går igenom innehållet i programmet Stresshjälpen samt innebär praktisk träning i programmet.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  IKBT Vuxen Grundkurs Primärvårdsnivå E-utbildning

  Online

  Kursen riktar sig till KBT-behandlare inom primärvården. Kursen innehåller introduktion till arbete med internetbaserad KBT-behandling i Stöd och behandlingsplattformen. Kursen ger även en introduktion till behandlingsprogrammen Ångesthjälpen och Oroshjälpen, samt självskattningsprogrammet Skatta ditt mående.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Informationssäkerhet

  Online

  Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper om hur medarbetare i Region Östergötland ska hantera information samt vilken betydelse detta har för regionens övergripande informationssäkerhet.

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  Säkerhet och Miljö
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Injektionsteknik av småleder- för primärvården

  Lärarledd

  Injektionsteknikav småleder- för primärvården

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Injektionsteknik vid vaccination och första hjälpen vid anafylaxi

  Online

  Denna e-utbildning omfattar injektionsteknik i överarmen i samband med vaccination och första åtgärder som du kan ta utanför sjukhuset i samband med allergi/anafylaxireaktioner. Innehållet i denna e-utbildning ges även i Grundläggande utbildning för vaccinering mot Covid -19.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Instruktörskurs i hantering av Central Venkateter (CVK)

  Lärarledd

  Grundkurs i specifik omvårdnad med fokus på hantering av centralvenösa infarter.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Instruktörskurs i HLR barn för sjukvårdspersonal (S-HLR)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 oktober, 2022

  Kursen riktar sig till dig som vill bli instruktör i HLR barn för sjukvårdspersonal och ska hålla i grund- och repetitionskurser.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Instruktörskurs i HLR barn samhälle

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 december, 2022

  Kursen riktar sig till dig som vill utbilda andra i HLR barn samhälle.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Instruktörskurs i HLR vuxen för sjukvårdspersonal (S-HLR)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 oktober, 2022

  Kursen riktar sig till dig som vill bli instruktör i HLR vuxen för sjukvårdspersonal och hålla i grund- och repetitionskurser.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Instruktörskurs i HLR vuxen samhälle

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 oktober, 2022

  Kursen riktar sig till dig som vill bli instruktör i HLR vuxen samhälle.

  OmrådeAdministration
  Hälso- och sjukvård
  Övrigt
  UtbildningsformLärarledd
 •  Instruktörskurs i trakeostomivård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 november, 2022

  Kursen vänder sig till dig som vill bli instruktör i trakeostomi och fungera som superanvändare på den egna avdelningen samt utbilda dina kollegor i trakeostomivård.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Instruktörsutbildning med fokus på design och lärande (KlinSims Pedagogiska kurs steg 2 för instruktörer)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 november, 2022

  Fördjupa dina kunskaper som instruktör i fortsättningskursen Klinsim 2.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Instruktörsutbildning med fokus på kunskap och lärande (KlinSims Pedagogiska kurs Steg 1 för instruktörer)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 december, 2022

  Instruktörsutbildning med fokus på kunskap och lärande (KlinSims Pedagogiska kurs Steg 1 för instruktörer)

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Integrerad Beteendehälsa (IBH) - Fördjupning för Samtalsbehandlare i primärvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 november, 2022

  Fördjupande utbildning i samtalsbehandlarens roll i den tvärprofessionella vårdmodellen Integrerad beteendehälsa (IBH) för primärvård. 

  OmrådeChefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Integrerad Beteendehälsa (IBH) - Grundutbildning för Läkare i primärvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 november, 2022

  Grundläggande utbildning i läkarens roll i den tvärprofessionella vårdmodellen Integrerad beteendehälsa (IBH) för primärvård. 

  OmrådeChefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Integrerad Beteendehälsa (IBH) - Grundutbildning för Samtalsbehandlare i primärvård

  Lärarledd

  Grundutbildning i samtalsbehandlarens roll i den tvärprofessionella vårdmodellen Integrerad beteendehälsa (IBH) för primärvård. 

  OmrådeChefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Integrerad Beteendehälsa (IBH) - Grundutbildning för sjuksköterskor i primärvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 november, 2022

  Grundläggande utbildning i sjuksköterskans roll i den tvärprofessionella vårdmodellen Integrerad beteendehälsa (IBH) för primärvård. 

  OmrådeChefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Integrerad Beteendehälsa (IBH) - Metodstöd för samtalsbehandlare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 oktober, 2022

  Metodstöd för samtalsbehandlare som arbetar med IBH på vårdcentraler som deltar i IBH-projektet. 

  OmrådeChefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Internkontroll inom fakturahanteringsflödet

  Online

  Utbildningen är ett förkunskapskrav för de digitala utbildningarna kopplade till Unit4 Business World.

  OmrådeAdministration
  IT/system
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Introduktion för arkivansvariga och arkivredogörare

  Online

  E-utbildning om vilka ansvarsuppgifter arkivansvariga och arkivredogörare har.

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Introduktion till MTIT-processer och incidentprocessen

  Online

  Introduktion till MTIT-processer och incidentprocessen.

  OmrådeAdministration
  IT/system
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Introduktionskurs i Powershell

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 oktober, 2022

  Det här är en grundläggande utbildning i Powershell för medarbetare på Teknikförvaltning vårdsystem TFV, som genomförs av Tekniska bastjänster. 

 •  Introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

  Online

  I den här kursen får du en introduktion till ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

  OmrådeAdministration
  Hälso- och sjukvård
  Tandvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Introduktionsutbildning för VFU-handledare

  Lärarledd

  Halvdagsutbildning för läkare som är VFU-handledare till läkarstudenter. Genomförs av LiU. Syftet med denna utbildningsdag är att den ska göra det lättare för dig som klinisk handledare att stödja studenternas lärande i den kliniska miljön och förstå din roll i utbildningen.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Introduktionsutbildning Gröna korset

  Online

  Detta är en introduktionsutbildning i metoden Gröna korset, för ökad patientsäkerhet.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  IVPA e-lärande och syrgastest

  Online

  E-lärande inför IVPA repetition sjukvård

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  IVPA grund

  Lärarledd

  Första hjälpen och HLR med defibrillator vid uppdrag inom räddningstjänst i väntan på ambulans (IVPA).

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Jourcentral

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 oktober, 2022

  Kursens syfte är att ge behörighet till att analysera på laboratorium till Jourcentral.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Juridik för ST-läkare

  Lärarledd

  Juridik för ST-läkare i Region Östergötland

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Kapillärprovtagning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 november, 2022

  Kursens syfte är att ge behörighet till att ta kapillära prover för större blodvolymer.(Kapillärkoppar/rör)

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Katastrofmedicin för blivande specialistläkare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 december, 2022

  Syftet är att förbättra deltagarens förmåga att agera i sin yrkesroll som specialistläkare och utifrån förutsättningarna som en särskild händelse genererar för hälso- och sjukvården. I utbildningen behandlas valda delar inom ämnet katastrofmedicin, trauma och katastrofmedicinsk beredskap.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Katastrofmedicinsk beredskap - Utbildning

  Online

  Kurs om katastrofmedicinsk beredskap.

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  Övrigt
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Kliniskt ledarskap för ST-läkare grupp 4 ht-21

  Lärarledd

  Ledarskapskurs för ST-läkare (ersätter tidigare ST-LiV)

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Kliniskt ledarskap för ST-läkare grupp 5 ht-21

  Lärarledd

  Ledarskapskurs för ST-läkare (ersätter tidigare ST-LiV)

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Kliniskt ledarskap för ST-läkare grupp 6 ht-21

  Lärarledd

  Ledarskapskurs för ST-läkare (ersätter tidigare ST-LiV)

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Kolhydraträkning i primärvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 november, 2022

  Utbildning som ger dig som är dietist en ökad kunskap om kolhydraträkning och livsmedelsjämförelser samt hur detta kan användas i kostbehandling av olika patientgrupper som t ex diabetes och GBP-opererade med hypoglykemier i primärvården.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Kommunikationskurs för ST-läkare i allmänmedicin

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till ST-läkare i allmänmedicin, även ST-läkare i allmänmedicin utanför Region Östergötland inbjudes att delta i kursen.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Krisstöd, ledning och samordning

  Lärarledd

  Syftet är att öka förmågan att organisera en krisstödsinsats  vid en särskild händelse. Kursen tar upp principer för ledning och samordning; psykologisk första hjälpen; krisstödssamordnarens och krisstödspersonens uppgifter.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Krisstödsutbildning för krisstödspersoner RÖ

  Lärarledd

  Detta tillfälle riktar sig till utsedda personer som innehar rollen krisstödpersoner och/eller anhörigupplysningsuppdrag vid särskild händelse.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  LBA Fortbildning/Informationsträffar

  Lärarledd

  Fortbildning och informationsträffar för Lokala BehörighetsAdministratörer (LBA) är avsedd för personer som genomgått grundutbildning i HSA-katalogen, samt är aktiva LBA.

  OmrådeAdministration
  IT/system
  UtbildningsformLärarledd
 •  LBA Grundutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 oktober, 2022

   

  Denna utbildning vänder sig till medarbetare som blivit utsedda till lokala behörighetsadministratörer (LBA) i verksamheten och ska kunna hantera användare och behörigheter via HSA Administration.

  OmrådeAdministration
  IT/system
  UtbildningsformLärarledd
 •  Lite bättre hela tiden-dagen

  Lärarledd

  Lite bättre hela tiden dagen

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  Övrigt
  UtbildningsformLärarledd
 •  Lite bättre hela tiden-dagen Digitalt

  Lärarledd

  Lite bättre hela tiden - dagen är Region Östergötlands årliga utvecklingskonferens. 

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  Övrigt
  UtbildningsformLärarledd
 •  LMN – Läkemedelsnära produkter

  Online

  Kursen går igenom hur du skapar förskrivningar och gör uttag i LMN – förskrivningsportalen för läkemedelsnära produkter.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Luftvägshantering

  Lärarledd

  Träna på olika andningshjälpmedel för att underlätta andning hos patient.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Läkemedel och läkemedelshantering

  Online

  Den här utbildningen riktar sig främst till dig som ska transportera läkemedel.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  Säkerhet och Miljö
  Övrigt
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Läkemedelsgenomgång - Enkel

  Online

  E-utbildningarna bygger på Region Östergötlands riktlinjer för Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse, Ansvar för den samlade läkemedelslistan, Enkel läkemedelsgenomgång i hemsjukvård samt KVÅ-kodning av läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Medicincentrums forsknings- och utbildningsdag 2/9

  Lärarledd

  En dag med forskning på medicincentrum. Korta föreläsningar om COVID-19, sökteknik, PFAS, Macchiarinis oetiska väg, forskning i SÖ regionen, reumatism, psoriasis, grav-diabetes, SLE och vaskuliter.  Föreläsningar med bland annat Anders Tegnell, Charlotta Enerbäck, Christoffer Sjöwall, Helen Karlsson och Fredrik Nyström.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Metodstöd Internetbaserad KBT-behandling Barn och Unga.

  Lärarledd

  Metodstöd med IKBT-teamet. Forumet är till för IKBT-behandlare och har fokus kliniska frågor, utbyte av information samt övriga frågor som rör IKBT för barn och unga.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Metodstöd Internetbaserad KBT-behandling för Vuxna

  Lärarledd

  Metodstöd  med IKBT-teamet. Forumet är till för IKBT-behandlare och har fokus kliniska frågor, utbyte av information samt övriga frågor som rör IKBT. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  MI-utbildning för Riktade Hälsosamtal 11/10 - 24/11 -22

  Lärarledd

  Kursen vänder sig till utförare av Riktade Hälsosamtal i Östergötland, Jönköping och Kalmar. Två genomförda MI-utbildningsdagar är ett krav för att få delta vid grundutbildningen i Riktade Hälsosamtal.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  MI-utbildning för Riktade Hälsosamtal 22/9 - 17/11-22

  Lärarledd

  Kursen vänder sig till utförare av Riktade Hälsosamtal i Östergötland, Jönköping och Kalmar. Två genomförda MI-utbildningsdagar är ett krav för att få delta vid grundutbildningen i Riktade Hälsosamtal.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  MR-säkerhetsutbildning för klinisk personal (A)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 oktober, 2022

  Obligatorisk utbildning för all personal som använder magnetkamera och för den personal som är närvarande vid undersökningstillfället.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  Säkerhet och Miljö
  UtbildningsformLärarledd
 •  Må bra med kultur ledarutbildning

  Online

  E-kurs för blivande ledare inom Må bra med kultur (kulturaktörer så som konstnärer, pedagoger, cirkelledare för studieförbund).

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  NEWS2

  Lärarledd

  Genomgång av NEWS2 kortet samt åtgärdstrappan i kombination av scenarioträning.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Nätverksträff för inkontinensansvariga

  Lärarledd

  Utbildningen vänder sig till inkontinensansvariga distrikts- och sjuksköterskor och andra intresserade.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Nätverksträff för rehabkoordinatorer

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 november, 2022

  Obligatorisk kompetenshöjande och nätverksfrämjande utbildningdag. Ämnen utifrån önskemål och behov.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Observatörsutbildning för hygienobservatörer (distans)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 oktober, 2022

  Välkommen till en timmes  workshop via Skype. Tillfället vänder sig till dig som är ny hygienobservatör eller om du behöver uppdatera dig. Även chefer är välkomna att delta.

 •  Palliation ABC

  Online

  Palliation ABC är en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som ges vid Svenskt Demenscentrums utbildningsportal. Syftet med webbutbildningen är att sprida kunskap och att öka möjligheterna till avgiftsfri fortbildning i allmän palliativ vård för all personal inom vård och omsorg.

 •  Patientkommunikation för ST-läkare

  Lärarledd

  Kursen tränar läkaren i effektiv kommunikation med hjälp av olika kommunikativa redskap och lär ut teoretisk bakgrund, praktiska principer och verktyg för motiverande samtal, empati och riktigt svåra samtal.

 •  PHTLS grund

  Lärarledd

  Syftet är att förbättra det prehospitala omhändertagande av traumapatienten. Teoretiska föreläsningar varvas med praktiska patientscenarion och skill-stations som berör bl.a. luftvägsproblem, andningssvikt, blödning, chock. Deltagaren erhåller ett certifikat efter godkänd praktisk och individuell teoretisk examination.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  PHTLS refresh

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 november, 2022

  Syftet är att förbättra det prehospitala omhändertagande av traumapatienten. Teoretiska föreläsningar varvas med praktiska patientscenarion och skill-stations som berör bl.a. luftvägsproblem, andningssvikt, blödning, chock. Deltagaren erhåller ett certifikat giltigt i fyra år efter godkänd praktisk och individuell teoretisk examination

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  proACT Grund för Thoraxkärlkliniken US

  Lärarledd

  proACT är en kurs som fokuserar på att förebygga, tidigt upptäcka samt behandla en akut försämring hos en patient enligt ABCDE-modellen.

  OmrådeHälso- och sjukvård
 •  proACT Grundkurs

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 oktober, 2022

  proACT är en kurs som fokuserar på att förebygga, tidigt upptäcka samt behandla en akut försämring hos en patient enligt ABCDE-modellen.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  proACT Grundkurs för Hpk/BRIVA

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 oktober, 2022

  proACT är en kurs som fokuserar på att förebygga, tidigt upptäcka samt behandla en akut försämring hos en patient enligt ABCDE-modellen.

  OmrådeHälso- och sjukvård
 •  proACT Repetitionskurs

  Lärarledd

  proACT är en kurs som fokuserar på att förebygga, tidigt upptäcka samt behandla en akut försämring hos en patient enligt ABCDE-modellen.

 •  Projektmodell, Grundutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 oktober, 2022

  En utbildning i projektarbetsformens grunder enligt Region Östergötlands projektmodell, från idé till leverans, begrepp, projektorganisation, roller och ansvar, målformulering och styrgruppsarbete mm.

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  IT/system
  UtbildningsformLärarledd
 •  Projektmodell, Projektledarutbildning, 2022-11-08, 2022-11-09 samt 2022-12-06

  Lärarledd

  En utbildning för dig som är projektledare (eller blivande projektledare) där du får praktisera metoder och arbetssätt vid projektarbete enligt Region Östergötlands projektmodell.

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  IT/system
  UtbildningsformLärarledd
 •  Projektverktyget Antura, Grundutbildning steg 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 oktober, 2022

  En grundläggande utbildning i funktioner i projektverktyget Antura. För komplett Grundutbildning som omfattar hela miniminivån för projekthantering i Antura behöver du också gå steg 2, samma dag som steg 1 eller vid annat datum.

  OmrådeAdministration
  IT/system
  UtbildningsformLärarledd
 •  Projektverktyget Antura, Grundutbildning steg 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 oktober, 2022

  En grundläggande utbildning i funktioner i projektverktyget Antura som krävs för projektstyrning enligt Region Östergötlands projektmodell. Utbildningen omfattar den inom Region Östergötland fastställda miniminivå för projekthantering i Antura.

  OmrådeAdministration
  IT/system
  UtbildningsformLärarledd
 •  PS grund - Östergötland

  Lärarledd

  Utbildningen syftar till att i det prehospitala området öka förmågan till ledning, samordning och samverkan vid särskild händelse. Utbildningen bygger på kvalitetsindikatorer för ledning, beslutsfattning och samverkan där deltagarna erhåller ett certifikat efter godkänd praktisk och individuell teoretisk examination.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  PS grund (utanför Region Östergötland)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 oktober, 2022

  Utbildningen syftar till att i det prehospitala området öka förmågan till ledning, samordning och samverkan vid särskild händelse. Utbildningen bygger på kvalitetsindikatorer för ledning, beslutsfattning och samverkan där deltagarna erhåller ett certifikat efter godkänd praktisk och individuell teoretisk examination.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  PS instruktör

  Lärarledd

  Utbildningen syftar till sprida ett utbildningskoncept för att i det prehospitala området öka förmågan till ledning, samordning och samverkan vid särskild händelse. Utbildningen bygger  delvis på deltagarnas tidigare erfarenheter och berör främst lärandeteori, simuleringsteknik och återkoppling utifrån kvalitetsindikatorer för ledning, beslutsfattning och samverkan. Deltagarna arbetar mycket i grupp och erhåller ett certifikat efter kursen.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  PS plus

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 oktober, 2022

  Syftet med utbildningen är att öka förmågan till en effektiv prehospital sjukvårdsledning i händelser med större krav. Kursen består av teori samt praktisk övning och återkoppling i grupp inom ledning, ledarskap, stresshantering, beslutsfattning, samordning och samverkan.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  PS Plus / TiB fortbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 december, 2022

  PS Plus/TiB fortbildning hålls på Åregården, Åre

  OmrådeHälso- och sjukvård
 •  PS refresh - Östergötland

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 november, 2022

  Utbildningen syftar till att i det prehospitala området öka förmågan till ledning, samordning och samverkan vid särskild händelse. Utbildningen bygger på kvalitetsindikatorer för ledning, beslutsfattning och samverkan där deltagarna erhåller ett certifikat efter godkänd praktisk examination. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  PS Riksträff

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 december, 2022

  PS Riksträff hålls på Åregården, Åre 

  OmrådeHälso- och sjukvård
 •  PT CoaguChek

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 november, 2022

  Kursens syfte är att ge behörighet till att analysera PT-INR.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  PTP-handledning

  Online

  Grundläggande e-utbildning för PTP-handledare som ger dig kunskaper om föreskrifter och riktlinjer som reglerar PTP i Sverige. Lärandemålen för PTP presenteras men även relevanta aspekter att beakta vid uppstart, i process över tid och i avslutsfasen av PTP.

  OmrådeChefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Riskanalysutbildning, 2 1/2 dag 19/10,20/10 samt 14/12

  Lärarledd

  Syftet med denna 2 1/2-dagarsutbildning är att deltagarna ska få en fördjupad kunskap i SKR´s riskanalysmetod, få öva i egen verksamhet och efter avslutad kurs kunna agera som analysledare i genomförandet av egna riskanalyser. Fokus ligger på patientsäkerhet.
  I kursens sista del ingår att göra en egen riskanalys i den egna verksamheten som redovisas vid sista mötestillfället.

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  IT/system
  Säkerhet och Miljö
  Tandvård
  Övrigt
 •  Samtalsmetodik- inlärningspsykologi, motivation och förändring.

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 november, 2022

  Utbildningen innehåller en grundläggande genomgång av MI och samtalets inlärningspsykologi.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Sjukdomsklassifikation intresseanmälan

  Lärarledd

  Här anmäler du ditt intresse för att gå Sjukdomsklassifikation (Kodningsutbildningen).

  OmrådeAdministration
  Hälso- och sjukvård
 •  Sjukdomsklassifikation, 8 dagar, 11 okt-6 dec 2022

  Lärarledd

  Utbildningen ska ge grundläggande kunskaper i sjukdomsklassificering och skapa förutsättningar för enhetlig diagnoskodning inom Region Östergötland samt följsamhet till nationella regler.

   

  OmrådeAdministration
  Hälso- och sjukvård
 •  Skyddsutrustning och hygiendirektiv coronavirus

  Online

  Webbaserad utbildning i skyddsutrustning med påklädning och avklädning samt hygiendirektiv coronavirus/covid-19.

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
 •  Stabschef

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 november, 2022

  När beslut tagits om särskild händelse upprättas en särskild sjukvårdsledning. Vid en omfattande särskild händelse behövs staben och utgör då ett ledningsstöd. För att leda och fördela olika arbetsuppgifter behövs ofta en speciellt utbildad stabschef. Stabschefen ska ha en särskild kompetens i ett strukturerat stabsarbete och vara väl förtrogen med gällande beredskapsorganisation.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Startsäkring Stöd och behandling (SOB)

  Online

  Kursen innehåller information om plattformen och vänder sig till dig som ska använda Stöd och behandling på din enhet .

  OmrådeAdministration
  Chefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Stoppa blödningen - Användare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 oktober, 2022

  Utbildningen syftar till att öka förmågan att agera för att stoppa livshotande blödning. Målet är att deltagaren kan identifiera livshotande blödning samt utföra adekvata åtgärder för att kontrollera denna.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Stoppa blödningen - Huvudinstruktör

  Lärarledd


  Utbildningen syftar till att öka förmågan att sprida kunskap om agerandet för att stoppa livshotande blödning. Målet är att deltagaren med hjälp av lärandemetoder och kunskapsstöd kan arrangera utbildning för andra instruktörer att hålla kurser inom blödnignskontroll. Deltagaren kan efter genomförd kurs utbilda andra instrukörer i konceptet ”Stoppa blödningen”.

   

   

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Stoppa blödningen - Instruktör

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 november, 2022


  Utbildningen syftar till att öka förmågan att sprida kunskap om agerandet för att stoppa livshotande blödning. Målet är att deltagaren med hjälp av lärandemetoder och kunskapsstöd kan arrangera utbildning inom blödningskontroll. Deltagaren kan efter genomförd kurs utbilda användare i konceptet ”Stoppa blödningen”.

   

   

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Stoppa blödningen förberedande e-learning

  Online

  Inledande teori om vad en livshotande blödning innebär samt hur den kan hanteras. Kunskapstest inför fysiskt kurstillfälle.

 •  Strålsäkerhet Röntgen: Repetitionsutbildning för c-bågeanvändare

  Online

  Denna utbildning är en repetitionsutbildning i strålsäkerhet för personal som arbetar med c-bågar (en typ av röntgenutrustning) och ska genomföras vart 3:e år.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Suicidprevention i primärvård läkare steg 1

  Lärarledd

  Kursen vänder sig till läkare verksamma på vårdcentral. Ger kunskaper och färdigheter om ett suicidpreventivt arbetssätt. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Suicidprevention i primärvård läkare steg 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 oktober, 2022

  Kursen vänder sig till läkare verksamma på vårdcentral. Fokus för nivå två kommer att vara på övningar i mindre grupper utifrån demonstrativa filmer och fiktiva patientfall.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Suicidprevention i primärvård rehab. steg 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 oktober, 2022

  Kursen vänder sig till kliniskt verksamma medarbetare inom rehabiliteringsverksamhet med uppdrag riktat mot primärvård. Ger kunskaper och färdigheter om ett suicidpreventivt arbetssätt.  

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Suicidprevention i primärvård rehab. steg 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 oktober, 2022

  Kursen vänder sig till kliniskt verksamma medarbetare inom rehabiliteringsverksamhet med uppdrag riktat mot primärvård . Fokus för nivå två kommer att vara på övningar i mindre grupper utifrån demonstrativa filmer och fiktiva patientfall.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Suicidprevention i primärvård samtalsbehandlare steg 1

  Lärarledd

  Kursen vänder sig till samtalsbehandlare verksamma på vårdcentral. Ger ytterligare kunskaper och färdigheter om ett suicidpreventivt arbetssätt. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Suicidprevention i primärvård samtalsbehandlare steg 2

  Lärarledd

  Kursen vänder sig till samtalsbehandlare verksamma på vårdcentral. Fokus för steg två kommer att vara på övningar i mindre grupper utifrån demonstrativa filmer och fiktiva patientfall

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Suicidprevention i primärvård sjuksköterskor steg 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 oktober, 2022

  Kursen vänder sig till sjuksköterskor och distriktssköterskor verksamma på vårdcentral. Ger kunskaper och färdigheter om ett suicidpreventivt arbetssätt. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Suicidprevention i primärvård sjuksköterskor steg 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 november, 2022

  Kursen vänder sig till sjuksköterskor och distriktssköterskor verksamma på vårdcentral. Fokus för nivå två kommer att vara på övningar i mindre grupper utifrån demonstrativa filmer och fiktiva patientfall.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Surge Capacity på sjukhus - instruktör

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 november, 2022

  Hur tränas ledningsfunktioner och personal på sjukhus att vara förberedda inför resursbrister vid till exempel förhöjt beredskapsläge?

  Begreppet Surge capacity bygger på komponenterna staff, stuff and structure. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
 •  Swe-PEWS utbildning för läkare

  Online

  Denna utbildning riktar sig till läkare som jobbar med barn och är till för att öka dina kunskaper inom Swedish Pediatric Early Warning Score (Swe-PEWS).

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Swe-PEWS utbildning för sjuksköterskor och barnsköterskor/undersköterskor

  Online

  Denna utbildning riktar sig till vårdpersonal som jobbar med barn och är till för att öka dina kunskaper inom Swedish Pediatric Early Warning Score (Swe-PEWS).

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Sväljsvårigheter hos äldre

  Online

  Kort introduktionsutbildning om sväljsvårigheter hos äldre. Utbildningen är interaktiv och innehåller några fall med frågor som presenteras efter varje avsnitt. Totalt beräknas utbildningen ta ca. 20 minuter att genomföra.

  OmrådeChefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  Tandvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Synergi Grund (distans)

  Lärarledd

  Synergi Grund (distans)

  OmrådeChefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  IT/system
  Tandvård
  UtbildningsformE-utbildning
  Lärarledd
 •  Sårvård

  Lärarledd

  Halvdagsutbildning för sjuksköterskor. Fokus på omhändertagande av sår i primärvården.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Söderköpingsdagar för ST-läkare, 2 dagar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 oktober, 2022

  Utbildningen riktar sig till ST- läkare inom primärvården i region Östergötland inklusive de privata vårdgivarna.

 •  Söderköpingsdagarna för distriktsläkare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 november, 2022

  Uppdateringskurs för specialistläkare i allmänmedicin inom primärvården i Region Östergötland inklusive privata vårdgivare

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  TECC 2 Ed Provider

  Lärarledd

  TECC är en prehospital medicinsk utbildning som inriktar sig mot den dynamiska skadeplatsens heta, varma och kalla zon.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  Övrigt
 •  TECC LEO

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 oktober, 2022

  TECC är en kurs som tillhör NAEMT kurskatalog och finns i en 16h version (TECC - 2E, 2nd Edition Provider) för legitimerad personal) samt en 8h (TECC – LEO, Law Enforcement Officer) för ickelegitimerad personal.

  OmrådeÖvrigt
  UtbildningsformLärarledd
 •  Teledermatologi

  Online

  Utbildning som består av instruktionsfilmer för hur man praktisk tar en korrekt serie bilder med I-phone och dermatoskop. Utbildningen visar också hur bilderna importeras till Cosmic Multimedia.

  Utbildningen vänder sig till alla som fotograferar hudförändringar och till de som importerar bilderna i Cosmic. Främst primärvården.

 •  Telefonrådgivning i primärvård

  Lärarledd

  Denna utbildning riktar sig till sjuksköterskor och distriktssköterskor som arbetar med telefonrådgivning i primärvården. Utbildningen omfattar sju heldagar med föreläsningar med fokus på både primär- och specialistvård. Efter genomförd utbildning erhålls ett kursintyg. För kursintyg krävs deltagande på samtliga utbildningsdagar.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Tessa e-utbildning

  Online

  Utbildningen riktar sig till medarbetare som arbetar på enheter som ska börja använda eller redan använder schemaverktyget Tessa.

  OmrådeAdministration
  Hälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  TiB inom hälso- och sjukvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 oktober, 2022

  För att tidigt ha förmåga att sammanställa lägesbild, göra lägesanalys, inrikta och samordna hälso- och sjukvårdens verksamhet vid larm eller annan information behöver TiB-funktionen ha förmåga att tillämpa förhållningssätt och arbetssätt som har sitt ursprung ur Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Tidrapportör i Unit4

  Online

  E-utbildning Unit4 Business World för dig som har rollen tidrapportör.

  OmrådeAdministration
  UtbildningsformE-utbildning
 •  TNCC - Trauma Nursing Core Course

  Lärarledd

  Sjuksköterskor involverade i omhändertagandet av traumapatienten. Verksamheter som handhar traumapatienter. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  TNCC - Trauma Nursing Core Course (Auskultanter)

  Lärarledd

  Syftet med TNCC är att ge grundläggande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom trauma samt att skapa en standardiserad gemensam kunskapsbas som grund för omvårdnad inom trauma.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Tobakshjälpen som plattform

  Lärarledd

  Tobakshjälpen är ytterligare ett alternativ som kan presenteras för tobaksbrukare som varaktigt vill sluta med tobak utöver det som redan erbjuds i dag.Kursen vänder sig till diplomerade tobaksavvänjare som vill erbjuda sina tobaksavvänjningsdeltagare en digital behandling i Stöd och Behandling (SoB)

  OmrådeHälso- och sjukvård
  Tandvård
 •  Tolkande i patientnära möten

  Online

  En e-utbildning under produktion av Rebecka Wahlgren

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Trakeostomivård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 oktober, 2022

  Grundläggande kunskap i anatomi, fysiologi och omvårdnad av trakealkanyl. 

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Uppdatering läkemedel med fokus på egenvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 december, 2022

  Inom vårt samarbete med Klinisk farmakologi genomför vi kontinuerlig läkemedelsuppdatering i form av en halvdagsutbildning en gång per termin.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Urinkateterutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 oktober, 2022

  Syftet med utbildningen är att ge deltagaren  teoretisk och praktisk kunskap i urinkateterhantering.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Utbildning i införande av Gröna korset

  Lärarledd

  Kursen ger grundläggande kompetenser i införandet av Gröna korsetmetoden i vårdverksamhet.
  Detta är en visuell metod för att aktivt identifiera risker, tillbud och skador i realtid. 

  OmrådeChefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  Tandvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Utbildningseftermiddag för medicinska fotterapeuter

  Lärarledd

  Utbildning för medicinska fotterapeuter inom primärvården. Höstens halvdag kommer ha fokus på instrument.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Utvecklingsdagar för dietister

  Lärarledd

   

  En gång om året ges dietister verksamma i primärvården möjlighet att delta på utbildningsinternat. På internatet ges påfyllnad av kunskap genom föreläsningar, samordnat dietistmöte och andra möjligheter till samverkan med verksamma dietister inom primärvården.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Utvecklingspotten

  Lärarledd

  I vårdcentralernas uppdrag ligger att systematiskt utveckla och prova nya arbetssätt och insatser för att minska skillnaderna i hälsa hos de listade patienterna. Varje år genomför därför Region Östergötland Utvecklingspotten, som syftar till att stötta och inspirera både regiondrivna och privata vårdcentraler anslutna till Vårdval primärvård att bedriva förbättringsarbeten.

  OmrådeHälso- och sjukvård
 •  Vaccinationer i Primärvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 oktober, 2022

  Fördjupning om vaccinationer mot covid, säsongsinfluensa, pneumokocker och TBE. Information om Vaccinationsklinikens organisation och uppdrag.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Varbi - Rekryteringssystem

  Online

  Introduktion i hur du använder Region Östergötlands rekryteringssystemVarbi

 •  Webbutbildning om barnkonventionen

  Online

  Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen. Webbutbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med att genomföra barnkonventionen i till exempel en kommun, region eller myndighet.

  OmrådeChefer/ledare
  Hälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Venprovtagning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 november, 2022

  Venprovtagning

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  VIP-dagarna för sjuksköterskor i primärvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 oktober, 2022

   

  VIP-dagarna syftar till att belysa övergripande, angelägna problemområden ur olika perspektiv för att stimulera till diskussion och utveckling av den egna yrkesrollen. Tanken är också att vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte för sjuksköterskor och distriktssköterskor från olika delar av Östergötland. VIP-dagarna anordnas fortlöpande ett par gånger per termin och varje tema upprepas vid behov så att de som önskar får möjlighet att gå.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  VIP-dagarna för undersköterskor i primärvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 november, 2022

  Kompetensutveckling inom olika ämnen för undersköterskor i primärvården under två-dagarsinternat.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformLärarledd
 •  Vårda Miljön 2021/2022

  Online

  Syftet med Vårda miljön är dels att ge en grundläggande miljökunskap och dels att vara ett stöd i genomförandet av konkreta miljöförbättrande åtgärder i alla Region Östergötlands verksamheter. Målgruppen är alla medarbetare.

  OmrådeChefer/ledare
  Säkerhet och Miljö
  Övrigt
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Vårdhygien för kommunal vård och omsorg

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 oktober, 2022

  Utbildning i vårdhygieniska aspekter för personal inom vård och omsorg i kommunal verksamhet.

 •  Vårdplan – arbetssätt och dokumentation för Region Östergötland

  Online

  Syftet med utbildningen är att medarbetarna ska känna till och arbeta utifrån riktlinjen ​Vårdplan – arbetssätt och dokumentation för Region Östergötland.

  OmrådeHälso- och sjukvård
  UtbildningsformE-utbildning
 •  Östergötlands diabetesdag

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 oktober, 2022

  Östergötlands diabetesdag arrangeras årligen av Östergötlands
  diabetesråd och innehåller en agenda med aktuell medicinsk forskning och uppdatering av diabetesvården både nationellt och inom Region Östergötland.

   

   

  OmrådeHälso- och sjukvård