Senior Instructor Course (sve)

 

 

Allmänt

En viktig del i katastrofmedicin är träning av förmågan att fatta noggranna beslut. Denna förmåga kan utvecklas genom att utbildade instruktörer har kunskap om hur man kan sätta upp övningar och utvärdera prestationer av personal som är involverade i medicinsk hantering och ledning av särskilda händelser och samhällsstörningar. Dessa instruktörer bör ha förmågan att hålla simuleringsövningar baserade på reella scenarier med realistiska resurser och kapacitet för olika medicinska verksamheter.

Emergo Train system® (ETS) är ett simuleringssystem som kan utformas för att passa många olika scenarier och som används av över 1 700 Senior instructorsrunt om i världen för träning och simulering inom katastrofmedicin sedan flera decennier. ETS ägs av Region Östergötland och administreras på Katastrofmedicinskt centrum i Linköping.

Genom att sätta upp simuleringsövningar med hjälp av ETS kan effekterna av en särskild händelse/samhällsstörning visualiseras, prövas och tränas. Exempel på användningsområden för simuleringsövningar är; som en del i introduktionsprogram för nyanställda, förmågeanalyser, evakuering av sjukhus/vårdenhet, övning och utbildning för akutmottagning, operationsavdelning och intensivvårdsavdelning samt som en del i arbetet med revidering av katastrofmedicinska planer och förmågebedömningar. Kursens syfte är att öka landstingets/sjukhusets förmåga att kunna bedöma, värdera och öka sin förmåga kapacitet vid plötsligt ökad diskrepans mellan behov och resurser.

Innehåll

 

Kursen innehåller teoretiska föreläsningar varvat med praktiska demonstrationer. Deltagarna  förbereder och genomför också simuleringsövningar med tydlig utvärdering och feedback från erfarna instruktörer.

Förkunskaper

Kursdeltagarna bör ha erfarenhet av akutsjukvård och kris- och katastrofmedicinsk beredskap.

Målgrupp

Personal på sjukhus som ska kunna bedriva utbildning inom katastrofmedicin, exempelvis läkare och sjuksköterskor med utbildningsansvar på akutmottagning, operationsavdelning och/eller intensivvårdsavdelning samt lokala beredskapssamordnare.

Mål

Målet med kursen är att deltagarna ska kunna planera, sätta upp, genomföra, utvärdera, analysera samt utvärdera resultat från simuleringsövningar genom att använda Emergo Train system®.

Omfattning

Tre heldagar.

Kostnad

7500 kr exkl. moms. Avgiften inkluderar kursavgift samt all förtäring under kursen. Logi ingår ej.

 

Fr.o.m. 2020 är kurspriset 9500 kr exkl. moms.
 

För personal anställda inom Region Östergötland finansieras vissa platser av Kris och katastrofmedicinsk beredskap Region Östergötland. Då utgår ingen avgift. 

Kursen kan också genomföras hos er på ert sjukhus/landsting! Kontakta oss för kostnadsförslag och offert.

Kontaktperson

Jenny Pettersson, 010-103 0645

E-post: jenny.pettersson@regionostergotland.se

 

Om du inte kan anmäla dig för att kursen är fulltecknat eller anmälningstiden har passerat vänligen kontakta kursledaren ovan eller mejla utbildningsadministratör, kmc@regionostergotland.se

 

 


Kurstillfällen

Titel: Senior Instructor Course (sve)
Startdatum:
Slutdatum:
2020-11-17 09:00
2020-11-19 15:30
Plats: Katastrofmedicinskt centrum, Johannes Magnus väg 11, Linköping
Kursansvarig: Jenny Hilding
Lediga platser: 20
Sista anmälningsdag: 2020-10-17