PS Plus / TiB fortbildning

PS Plus/TiB fortbildning 2023 hålls i Dalarna, på Åkerblads Hotell i Tällberg.

Allmänt

PS Plus/TiB fortbildning kommer bland annat att ha fokus på följande::

Hur hantera komplexa sjukvårdshändelser

 

Målgrupp

PS Plus-utbildade, Tjänsteman i Beredskap och Beredskapssamordnare

Omfattning

Lunch till lunch.

Vi börjar med lunch den 6 december och avslutar med lunch den 7 december

Kostnad

2900 kr

Avgiften inkluderar kost, logi och konferens.

Kontaktperson

Henrik Lidberg 010-103 0873

henrik.lidberg@regionostergotland.se 

Jenny Pettersson 010-103 0645

jenny.pettersson@regionostergotland.se

 

Om ni önskar anmäla fler än 5 personer eller undrar över något annat kontakta oss på kmc@regionostergotland.se

Förfrågan om att anmäla fler än 5 personer innebär inte att vi lägger till dessa manuellt, var och en ansvarar själv för att anmäla sig.