PS Plus / TiB fortbildning

Allmänt

PS Plus/TiB fortbildning hålls på Åregården, Åre och kommer bland annat att innehålla följande punkter:

·        Beslutsfattande

·         Workshop med tänkbara scenarion och identifiering av framgångsfaktorer 

Målgrupp

PS Plus-utbildade, Tjänsteman i Beredskap och Beredskapssamordnare

Omfattning

Lunch till lunch.

Vi börjar med lunch den 7 december och avslutar med lunch den 8 december

Kostnad

2900 kr

Avgiften inkluderar kost, logi och konferens.

Kontaktperson

Henrik Lidberg 010-103 0873

henrik.lidberg@regionostergotland.se 

Jenny Pettersson 010-103 0645

jenny.pettersson@regionostergotland.se

 

Om ni önskar anmäla fler än 5 personer eller undrar över något annat kontakta oss på kmc@regionostergotland.se


Tillfällen


Titel: PS Plus fortbildning
Startdatum:
Slutdatum:
2022-12-07 12:00
2022-12-08 12:00
Plats: Åregården, Åre
Ansvarig: Jenny Hilding
Lediga platser: 50
Sista anmälningsdag: 2022-11-07