Stoppa blödningen - Instruktör

 

Allmänt

Utbildningen syftar till att öka förmågan att sprida kunskap om agerandet för att stoppa livshotande blödning. Målet är att deltagaren med hjälp av lärandemetoder och kunskapsstöd kan arrangera utbildning inom blödningskontroll. Deltagaren kan efter genomförd kurs utbilda användare i konceptet ”Stoppa blödningen”.

Innehåll

Kursen innehåller förberdelser genom e-lärandematerial om i huvudsak blödningskontroll men också underlag om lärande och simulering. Deltagaren genomför också ett kunskapstest. Kursdagen fokuserar sedan på innehållet i det skriftliga instruktörsstöd som deltagaren tar med sig efter utbildningen. En grundmall för utbildning av användare i ”stoppa blödningen” presenteras. Deltagarna skapar under kursdagen egna praktiska övningar och utvärderar varandras agerande. Information gällande kursadministration ingår också som del av dagen.

Förkunskaper

Deltagaren ska ha tidigare praktisk instruktörserfarenhet och genomgått utbildningen "Stoppa blödningen - Användare". 

Målgrupp

Person inom myndighet eller organisation som utbildar inom första hjälpen.​

Mål

Efter genomförd kurs kommer deltagaren att kunna:

•Namnge traumatisk blödning som en av de vanligaste orsakerna till dödsfall för personer 50 år och yngre.

•Förklara de grundläggande fysiologiska mekanismerna för cirkulationssvikt vid blödning

•Tillämpa åtgärder för egen säkerhet vid första hjälpen

•Identifiera en livshotande traumatisk blödning baserat på flöde och volym av blodförlust

•Tillämpa åtgärder för att stoppa en livshotande traumatisk blödning

•Reflektera över ansvarsförhållanden och samverkan mellan professionella och allmänheten vid situationer med livshotande traumatisk blödning

•Argumentera för vikten av första hjälpen vid katastrofal blödning

•Exemplifiera vad som kan påverka träningsutfallet för en deltagare.

•Jämföra bra och dålig träningsmiljö utifrån olika aspekter.

•Avväga realism och övningssvårighet utifrån deltagares kunskapsnivå.

•Förklara utbildningskonceptets grundläggande idé, gränsdragningar och hur lärandemål examineras för certifiering.

•Beskriva innehållet i ett kurstillfälle för användare.

 

Omfattning

En heldag samt förberedelser genom e-lärandemoment.

Kostnad

Enligt överenskommelse med kursarrangör.