Stoppa blödningen - Användare

Allmänt

Utbildningen syftar till att öka förmågan att agera för att stoppa livshotande blödning. Målet är att deltagaren kan identifiera livshotande blödning samt utföra adekvata åtgärder för att kontrollera denna.

Innehåll

Kursen innehåller förberdelser genom e-lärandematerial om blödningskontroll men också ett kunskapstest inför det fysiska kurstillfället. Kursdagen fokuserar sedan på förevisning av blödningskontroll samt praktisk simulering, övning och test av blödningskontrollerande åtgärder.

Förkunskaper

Inga förkunskapskrav. 

Målgrupp

Allmänhet eller person inom myndighet eller organisation som kan hamna i situationer där blödningskontroll har en avgörande betydelse för den drabbade.

Mål

Efter genomförd kurs kommer deltagaren att kunna:

  • Beskriva betydelsen av första hjälpen vid katastrofal blödning
  • Beskriva åtgärder för egen säkerhet vid första hjälpen
  • Namnge traumatisk blödning som en av de vanligaste orsakerna till dödsfall för personer 50 år och yngre.
  • Förklara de grundläggande fysiologiska mekanismerna för cirkulationssvikt vid blödning
  • Tillämpa åtgärder för egen säkerhet vid första hjälpen
  • Identifiera en livshotande traumatisk blödning baserat på flöde och volym av blodförlust
  • Tillämpa åtgärder för att stoppa en livshotande traumatisk blödning

Omfattning

En halvdag samt förberedelser genom e-lärandematerial och kunskapstest.

Kostnad

Enligt överenskommelse med kursarrangör.


Tillfällen


Titel: Stoppa blödningen- Malmfälten
Startdatum:
Slutdatum:
2024-04-23 09:00
2024-04-23 17:00
Plats: Malmfälten. Kontaktperson: Nicklas Ajaxon Nicklas.ajaxon@norrbotten.se
Ansvarig: Sara Ljungwald
Lediga platser: 12
Sista anmälningsdag: 2024-04-23
Titel: Stoppa blödningen- Malmfälten
Startdatum:
Slutdatum:
2024-04-24 09:00
2024-04-24 17:00
Plats: Malmfälten. Kontaktperson: Nicklas Ajaxon Nicklas.ajaxon@norrbotten.se
Ansvarig: Sara Ljungwald
Lediga platser: 10
Sista anmälningsdag: 2024-04-24
Titel: Stoppa blödningen- Malmfälten
Startdatum:
Slutdatum:
2024-04-25 09:00
2024-04-25 17:00
Plats: Malmfälten. Kontaktperson: Nicklas Ajaxon Nicklas.ajaxon@norrbotten.se
Ansvarig: Sara Ljungwald
Lediga platser: 16
Sista anmälningsdag: 2024-04-25
Titel: Stoppa blödningen- Luleå
Startdatum:
Slutdatum:
2024-05-06 09:00
2024-05-06 17:00
Plats: Luleå. Kontaktperson: Nicklas Ajaxon Nicklas.ajaxon@norrbotten.se
Ansvarig: Sara Ljungwald
Lediga platser: 16
Sista anmälningsdag: 2024-05-06
Titel: Stoppa blödningen- Luleå
Startdatum:
Slutdatum:
2024-05-07 09:00
2024-05-07 17:00
Plats: Luleå. Kontaktperson: Nicklas Ajaxon Nicklas.ajaxon@norrbotten.se
Ansvarig: Sara Ljungwald
Lediga platser: 16
Sista anmälningsdag: 2024-05-07
Titel: Stoppa blödningen- Luleå
Startdatum:
Slutdatum:
2024-05-08 09:00
2024-05-08 17:00
Plats: Luleå. Kontaktperson: Nicklas Ajaxon Nicklas.ajaxon@norrbotten.se
Ansvarig: Sara Ljungwald
Lediga platser: 16
Sista anmälningsdag: 2024-05-08
Titel: Stoppa blödningen- Malmfälten
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-03 09:00
2024-09-03 17:00
Plats: Malmfälten. Kontaktperson: Nicklas Ajaxon Nicklas.ajaxon@norrbotten.se
Ansvarig: Sara Ljungwald
Lediga platser: 16
Sista anmälningsdag: 2024-09-03
Titel: Stoppa blödningen- Malmfälten
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-04 09:00
2024-09-04 17:00
Plats: Malmfälten. Kontaktperson: Nicklas Ajaxon Nicklas.ajaxon@norrbotten.se
Ansvarig: Sara Ljungwald
Lediga platser: 16
Sista anmälningsdag: 2024-09-04
Titel: Stoppa blödningen- Malmfälten
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-05 09:00
2024-09-05 17:00
Plats: Malmfälten. Kontaktperson: Nicklas Ajaxon Nicklas.ajaxon@norrbotten.se
Ansvarig: Sara Ljungwald
Lediga platser: 16
Sista anmälningsdag: 2024-09-05
Titel: Stoppa blödningen- Luleå
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-17 09:00
2024-09-17 17:00
Plats: Luleå. Kontaktperson: Nicklas Ajaxon Nicklas.ajaxon@norrbotten.se
Ansvarig: Sara Ljungwald
Lediga platser: 16
Sista anmälningsdag: 2024-09-17
Titel: Stoppa blödningen- Luleå
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-18 09:00
2024-09-18 17:00
Plats: Luleå. Kontaktperson: Nicklas Ajaxon Nicklas.ajaxon@norrbotten.se
Ansvarig: Sara Ljungwald
Lediga platser: 16
Sista anmälningsdag: 2024-09-18
Titel: Stoppa blödningen- Luleå
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-19 09:00
2024-09-19 17:00
Plats: Luleå. Kontaktperson: Nicklas Ajaxon Nicklas.ajaxon@norrbotten.se
Ansvarig: Sara Ljungwald
Lediga platser: 16
Sista anmälningsdag: 2024-09-19
Titel: Stoppa blödningen- Luleå
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-20 09:00
2024-09-20 17:00
Plats: Luleå. Kontaktperson: Nicklas Ajaxon Nicklas.ajaxon@norrbotten.se
Ansvarig: Sara Ljungwald
Lediga platser: 16
Sista anmälningsdag: 2024-09-20
Titel: Stoppa blödningen - användare - Linköping
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-25 13:00
2024-09-25 16:30
Plats: Katastrofmedicinskt centrum, Johannes Magnus väg 11, Linköping Kurskostnad 1800 kr
Ansvarig: Sara Ljungwald
Lediga platser: 9
Sista anmälningsdag: 2024-08-23