Stoppa blödningen - Huvudinstruktör

 

Allmänt

Utbildningen syftar till att öka förmågan att sprida kunskap om agerandet för att stoppa livshotande blödning. Målet är att deltagaren med hjälp av lärandemetoder och kunskapsstöd kan arrangera utbildning för andra instruktörer att hålla kurser inom blödnignskontroll. Deltagaren kan efter genomförd kurs utbilda andra instrukörer i konceptet ”Stoppa blödningen”.

Innehåll

Kursen innehåller noggranna förberdelser genom e-lärandematerial om i huvudsak blödningskontroll men också underlag om lärande och simulering. En instruktörsmanual erhålls även för inläsning inför kurstillfället. Deltagare förväntas vara väl förbereda och praktiskt ha övat momenten identifiera blödning, direkt tryck, tourniquet och sårpackning innan kurstillfället. Kursdagen inleds med examination av praktiska färdigheter inom blödningskontroll och deltagarna certifieras som ”användare” i konceptet ”Stoppa blödningen”. Återstoden av kurstiden fokuserar sedan på innehållet i den skriftliga instruktörsmanualen. En grundmall för utbildning av användare och instruktörer i ”stoppa blödningen” presenteras. Deltagarna genomför under kursdagen egna praktiska övningar och utvärderar varandras agerande. Information gällande kursadministration ingår också som del av dagen.

 

Förkunskaper

Deltagaren ska ha tidigare praktisk instruktörserfarenhet samt goda kunskaper i första hjälpen och särskilt kunskap om blödningskontroll. Ett krav för att söka kursen är att deltagaren är väl förtrogen med åtgärder för att praktiskt kunna stoppa en livshotande blödning.

Målgrupp

Person inom myndighet eller organisation som utbildar andra eller egen personal inom första hjälpen.​

Mål

Efter genomförd kurs kommer deltagaren att kunna:

•Namnge traumatisk blödning som en av de vanligaste orsakerna till dödsfall för personer 50 år och yngre.

•Förklara de grundläggande fysiologiska mekanismerna för cirkulationssvikt vid blödning

•Tillämpa åtgärder för egen säkerhet vid första hjälpen

•Identifiera en livshotande traumatisk blödning baserat på flöde och volym av blodförlust

•Tillämpa åtgärder för att stoppa en livshotande traumatisk blödning

•Reflektera över ansvarsförhållanden och samverkan mellan professionella och allmänheten vid situationer med livshotande traumatisk blödning

•Argumentera för vikten av första hjälpen vid katastrofal blödning

•Exemplifiera vad som kan påverka träningsutfallet för en deltagare.

•Jämföra bra och dålig träningsmiljö utifrån olika aspekter.

•Avväga realism och övningssvårighet utifrån deltagares kunskapsnivå.

•Förklara utbildningskonceptets grundläggande idé, gränsdragningar och hur lärandemål examineras för certifiering.

•Beskriva innehållet i ett kurstillfälle för användare.

Omfattning

Kursen omfattar förberedelse genom e-lärande och inläsning av instruktörsmanual. Den fysiska kursdagen är en längre kursdag omfattande 9 timmar inklusive lunch och pauser. Kursdeltagaren ska noggrant förbereda sig för att examineras av de praktiska blödningskontrollerande åtgärderna vid start av kursdagen. 

Kostnad

4200 kr exkl. moms.

Avgiften inkluderar kursavgift samt all förtäring under kursen. Logi ingår ej.

Kontaktperson

Sara Ljungwald

Sara.Ljungwald@regionostergotland.se

Tel: 0724630052


Tillfällen


Titel: Stoppa blödningen - Huvudinstruktör
Startdatum:
Slutdatum:
2023-03-30 08:00
2023-03-30 16:30
Plats: Katastrofmedicinskt centrum, Johannes Magnus väg 11, Linköping
Ansvarig: Jenny Hilding
Lediga platser: 3
Sista anmälningsdag: 2023-02-28