Stoppa blödningen - Huvudinstruktör

 

Allmänt

Utbildningen syftar till att öka förmågan att sprida kunskap om agerandet för att stoppa livshotande blödning. Målet är att deltagaren med hjälp av lärandemetoder och kunskapsstöd kan arrangera utbildning för andra instruktörer att hålla kurser inom blödningskontroll. Deltagaren kan efter genomförd kurs utbilda andra instruktörer i konceptet ”Stoppa blödningen”.

Innehåll

Kursen innehåller noggranna förberedelser genom e-lärandematerial om i huvudsak blödningskontroll men också underlag om lärande och simulering. En instruktörsmanual erhålls även för inläsning inför kurstillfället. Deltagare förväntas vara väl förberedda och praktiskt ha övat momenten identifiera blödning, direkt tryck, tourniquet och sårpackning innan kurstillfället. Kursen inleds med användarutbildningen i Stoppa Blödningen och deltagarna certifieras som ”användare” i konceptet ”Stoppa blödningen”. Dag två fokuserar på instruktörsrollen och innehållet i den skriftliga instruktörsmanualen. En grundmall för utbildning av användare och instruktörer i ”stoppa blödningen” presenteras. Deltagarna genomför under kursdagen egna praktiska övningar och utvärderar varandras agerande. Information gällande kursadministration ingår också som del av dagen.

Förkunskaper

Deltagaren ska ha praktisk instruktörserfarenhet samt goda kunskaper i första hjälpen och blödningskontroll. Om deltagaren tidigare gått användarutbildningen i Stoppa Blödningen, kan deltagaren ansluta dag två vid uppvisande av certifikat.   

Målgrupp

Person inom myndighet eller organisation som utbildar andra eller egen personal inom första hjälpen.​

Mål

Efter genomförd kurs kommer deltagaren att kunna:

 • Namnge traumatisk blödning som en av de vanligaste orsakerna till dödsfall för personer 50 år och yngre.
 • Förklara de grundläggande fysiologiska mekanismerna för cirkulationssvikt vid blödning
 • Tillämpa åtgärder för egen säkerhet vid första hjälpen
 • Identifiera en livshotande traumatisk blödning baserat på flöde och volym av blodförlust
 • Tillämpa åtgärder för att stoppa en livshotande traumatisk blödning
 • Reflektera över ansvarsförhållanden och samverkan mellan professionella och allmänheten vid situationer med livshotande traumatisk blödning
 • Argumentera för vikten av första hjälpen vid katastrofal blödning
 • Exemplifiera vad som kan påverka träningsutfallet för en deltagare.
 • Jämföra bra och dålig träningsmiljö utifrån olika aspekter.
 • Avväga realism och övningssvårighet utifrån deltagares kunskapsnivå.
 • Förklara utbildningskonceptets grundläggande idé, gränsdragningar och hur lärandemål examineras för certifiering.
 • Beskriva innehållet i ett kurstillfälle för användare. 

Omfattning

Kursen omfattar förberedelse genom e-lärande och inläsning av instruktörsmanual. Därefter genomförs 1,5 kursdag på plats på KMC.

Dag 1: Användarutbildning Stoppa Blödningen, Eftermiddag

Dag 2: Huvudinstruktörsutbildning, Heldag

Kostnad

Två dagar: 5000 kr exkl. moms.

Enbart dag två: 4200 kr exkl moms. (Tag kontakt med kursansvarig innan kurs).

Avgiften inkluderar kursavgift samt all förtäring under kursen. Logi ingår ej.

Kontaktperson

Sara Ljungwald

Sara.Ljungwald@regionostergotland.se

Tel: 0724630052


Tillfällen


Titel: Stoppa blödningen - Huvudinstruktör
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-25 13:00
2024-09-26 17:00
Plats: Katastrofmedicinskt centrum, Johannes Magnus väg 11, Linköping
Ansvarig: Sara Ljungwald
Lediga platser: 2
Sista anmälningsdag: 2024-08-26